Bug 829 - Brak polskiego słownika w Thunderbirdzie pl
Summary: Brak polskiego słownika w Thunderbirdzie pl
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-01-14 16:26 CET by Bartosz Piec
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2006-01-14 16:26:53 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5

W polskiej wersji Thunderbirda jest słownik angielski, a nie ma polskiego. Jak
rozumiem nie dało się zrobić w 1.5 żeby był?
Jak na to zapatruje się MoFo? Będzie taka możliwość? A może to trzeba popchnąć
do przodu?
Moim zdaniem to duży błąd...

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Piotr Komoda 2006-02-05 12:55:59 CET
Jest problem z licencjami slownikow, gdyby zezwolili na budowanie paczek ze
slownikami dla lokalizacji, musieli by zezwolic dla wszystkich slownikow, ktore
sa w CVSie, wiec MoFo wolala to zablokowac. Jest jednak szansa, ze Tb 2.0 bedzie
mial polski slownik.
Comment 2 Marek Stępień 2006-08-20 01:23:17 CEST
Dawno poprawione w Tb 2.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.