Bug 83 - Literówka na www.firefox.pl
Summary: Literówka na www.firefox.pl
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-31 13:12 CEST by Szpak
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Szpak 2004-05-31 13:12:27 CEST
W niusie o ThunderBirdzie 0.5 jest literowka.

Zaczynamy też prace nad lokalizacją (..), na które aktualnie działa system
                       ^^^^^ - które => której

Szpak
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-05 13:13:35 CEST
fixed
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-05 14:08:10 CEST
Poprawiam summary, bo nie wiadomo, o co biega. :P

verified.
Comment 3 Szpak 2004-06-13 21:11:07 CEST
Czy to naprawde jest nie do ruszenia? Nie wiem na czym stoja niusy, ale
literowka na glownej stronie projektu przecietnie o nim swiadczy... (szczegolnie
dobrze znana literowka).
Comment 4 Marek Stępień 2004-06-13 22:58:52 CEST
to nie jest poprawione.

Reopening.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-06-14 00:06:44 CEST
fixed.
Comment 6 Marek Stępień 2004-06-14 01:56:26 CEST
Verified.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:34:40 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.