Bug 830 - Problem z wyskakującymi okienkami
Summary: Problem z wyskakującymi okienkami
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-01-24 14:01 CET by Piotr Redel
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Redel 2006-01-24 14:01:28 CET
Witam,

Problem z komunikatami o ważnym zadaniu lub terminie. Nie są w jęzku polskim .
Nie znikają po kliknięciu odłóż zadanie lub termin. Pozostaje okienko które
trzeba zamknąć krzyżykiem. Jak odłoży się zadanie to nie zostanie ono ponownie
przypomniane.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2006-10-03 01:02:21 CEST
Ten błąd został już poprawiony po stronie Mozilli.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:43 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:49 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.