Bug 831 - miejsce i położenie jako tłumaczenie tego samego komponentu
Summary: miejsce i położenie jako tłumaczenie tego samego komponentu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 drobny
Assignee: Irek Chmielowiec
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-01-24 22:09 CET by Damian
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
zrzut (11.04 KB, image/png)
2006-01-24 22:12 CET, Damian
no flags Details

Description Damian 2006-01-24 22:09:49 CET
przy dodawaniu nowego zadania/wydarzenia można określić lokalizację, która
została przetłumaczona jako miejsce, a jak już się doda zadanie i najedzie na
niego myszką na widoku głównym, to w tooltipie jest to samo przetłumaczone jako
położenie

po pierwsze jest niezgodność  - w angielskiej nazwie jest localization w obu
przypadkach i szczerze powiedziawszy zostawiłbym jednak lokalizację (w końcu nie
dali place tylko localization), a nie położenie lub miejsce, a już na pewno nie
dwa różne określenia ;)
Comment 1 Damian 2006-01-24 22:12:45 CET
Created attachment 721 [details]
zrzut
Comment 2 Marek Stępień 2006-05-16 20:41:46 CEST
Poprawione na Miejsce w 0.3a2.
Comment 3 Damian 2006-10-08 20:45:52 CEST
zweryfikwowane w
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20061007 Sunbird/0.3
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:44 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:51 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.