Bug 832 - Ujednolicenie działu Promocja na stronach
Summary: Ujednolicenie działu Promocja na stronach
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 propozycja
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: promocja-i-prasa
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-03 15:39 CET by Jan Tomaszewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Jan Tomaszewski 2006-02-03 15:39:19 CET
Dobrym pomysłem byłoby ujednolicenie działów Promocja stron www.firefox.pl ,
www.thunderbird.pl i w przyszłości www.seamonkey.pl/ . Chodzi dokładnie o to, że
na firefox.pl buttonów 180x60 jest 5, a thunderbird.pl zaledwie jedno. Za to na
thunderbird.pl są 2 stopk 94x15, a na firefox.pl ani jednej. Troche to dziwne,
dla wielu ludzi którzy chcą promować te programy wręcz kłopotliwe, również dla
mnie gdzie dla thunderbirda musiałem szukać grafiki 80x15 w google. Liczba
dostępnych bannerów, buttonów i stopek powinna być stosunkowo duża i wszędzie równa.

Ps: Jestem jeszcze nieobeznany, przepraszam z góry jak coś źle zrobiłem
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2012-04-14 07:04:45 CEST
nie hostujemy już tych stron :)
Comment 2 Stefan Plewako :stef 2012-04-23 16:32:36 CEST
Usuwanie statusu PRZEDAWNIONY i przywracanie stanu poprzedzającego, zob. http://bugs.aviary.pl/show_bug.cgi?id=4114#c19

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.