Bug 833 - Brak polskich znaków diakrytycznych przy format=guided na b.a.p
Summary: Brak polskich znaków diakrytycznych przy format=guided na b.a.p
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie inny
: P5 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://bugs.mozillapl.org/enter_bug.c...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-03 20:00 CET by eMJay
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description eMJay 2006-02-03 20:00:15 CET
Przeglądarka:         Opera/8.51 (Windows NT 5.1; U; pl)
Identyfikator wersji: Opera 8.51 PL, build 7712

JEST:
"Jakas inna strona nie dziala w Firefoksie? Zglos ja na forum lub w serwisie 
Osiolki.net"
POWINNO BYĆ:
"Jakaś inna strona nie działa w Firefoksie? Zgloś ją na forum lub w serwisie 
Osiolki.net"

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1. vide: URL
2.
3.

Aktualny wynik:  
Jakas inna strona nie dziala w Firefoksie? Zglos ja na forum lub w serwisie 
Osiolki.net

Oczekiwany wynik:  
Jakaś inna strona nie działa w Firefoksie? Zgloś ją na forum lub w serwisie 
Osiolki.net
Comment 1 Marek Stępień 2006-02-04 01:00:16 CET
Ech... 

Poprawione.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:36:35 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.