Bug 834 - literówki na stronie "Utwórz nowy raport o błędzie"
Summary: literówki na stronie "Utwórz nowy raport o błędzie"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 normalny
Assignee: Stefan Plewako :stef
QA Contact: bugzilla
URL: http://bugs.aviary.pl/enter_bug.cgi?p...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-03 20:06 CET by eMJay
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description eMJay 2006-02-03 20:06:13 CET
Przeglądarka:         Opera/8.51 (Windows NT 5.1; U; pl)
Identyfikator wersji: Opera 8.51 PL, build 7712

JEST:
"Przejrzyj wyniki wyszukiwania. Jeśli otrzymasz Nie znaleziono błędów, 
Bugzilla nie znalazłabłędów pasujących do Twojego zapytania. Sprawdź czy 
nie zrobiłeś jakiejś literówki, lub spróbuj z innymi słowami. 
 
 Jeśli znalazłeś błąd który wygląda tak jak Twój, możesz dodać do niego 
komentarz, lecz nie twórz nowego raportu. Prosimy również o 
niedodawanie komentarzy takich jak "naprawcie ten błąd" - to może tylko 
spowodować że osóby odpowiedzialne za ten ten błąd zdenerwują i zwykle 
zamiast przyśpieszyć, zwalnia to tempo naprawy."

POWINNO BYĆ:
"Przejrzyj wyniki wyszukiwania. Jeśli otrzymasz Nie znaleziono błędów, 
Bugzilla nie znalazła błędów pasujących do Twojego zapytania. Sprawdź 
czy nie zrobiłeś jakiejś literówki, lub spróbuj z innymi słowami. 
 
 Jeśli znalazłeś błąd który wygląda tak jak Twój, możesz dodać do niego 
komentarz, lecz nie twórz nowego raportu. Prosimy również o 
niedodawanie komentarzy takich jak "naprawcie ten błąd" - to może tylko 
spowodować, że osoby odpowiedzialne za ten ten błąd zdenerwują się i 
zwykle zamiast przyśpieszyć, zwalnia to tempo naprawy."

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1. vide: URL
2.
3.
Comment 1 Marek Stępień 2006-02-04 00:53:07 CET
-> bugzilla, prefiks
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-11-24 13:42:17 CET
-> Wadim

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.