Bug 837 - Potrzebna zmiana lat w aboutDialog.dtd (z 2005 na 2006)
Summary: Potrzebna zmiana lat w aboutDialog.dtd (z 2005 na 2006)
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-05 20:23 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-02-05 20:23:05 CET
JEST:
©1998-2005 Współtwórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PB:
©1998-2006 Współtwórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przypisuję błąd do Marka, bo Piotrka jeszcze nie ma, a błąd jest trywialny.
Comment 1 Marek Stępień 2006-02-05 20:57:44 CET
Poprawione w 1.8branch i trunk. Dodatkowo odtłumaczyłem "Fundację Mozilla" na
"Mozilla Foundation".

Poprawienie tego w 1.8.0 wymaga zgłoszenia patcha na bmo i uzyskania
approval-l10n, dlatego nie rozwiązuję tego błędu. 
Comment 2 Marek Stępień 2006-04-22 17:34:23 CEST
Fixed 1.8 & trunk, w 1.8.0 nie będziemy o to zawracać głowy.

Zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.