Bug 838 - Jest "uninstaller" zamiast "deinstalator", "ID" zamiast "identyfikator"
Summary: Jest "uninstaller" zamiast "deinstalator", "ID" zamiast "identyfikator"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-06 11:20 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (1.80 KB, patch)
2006-02-06 11:40 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2006-02-06 11:20:34 CET
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/mail/installer/uninstaller.inc#23

JEST:
Mozilla Thunderbird Uninstaller
PB:
Deinstalator programu Mozilla Thunderbird
(można by tutaj dać też "Deinstalator Mozilli Thunderbird", ale chyba lepiej być
konsekwentnym)


http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/mail/installer/uninstaller.inc#54

JEST:
Kliknij OK by zamknąć
PB:
Kliknij OK, by zamknąć

-
Poza tym mam jedną sugestię odnośnie "ID".  O ile w oryginale:
"Could not load string resource ID %d" brzmi dobrze, to w języku polskim raczej
nie używa się "ID", a "identyfikator". Proponuję to zmienić (także w innych
plikach lokalizacji).

http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/mail/installer/uninstaller.inc#37
JEST:
Nie udało się załadować zasobu z ciągami tekstowymi o ID %d
MP:
Nie udało się załadować zasobu z ciągami tekstowymi o identyfikatorze %d
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-02-06 11:24:38 CET
Przecinka brakuje też w podobnym pliku w browser/:

http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/browser/installer/uninstaller.inc#68

JEST:
Kliknij OK by zamknąć
PB:
Kliknij OK, by zamknąć
Comment 2 Marek Stępień 2006-02-06 11:40:24 CET
Created attachment 722 [details]
Patch (trunk)
Comment 3 Marek Stępień 2006-02-06 13:38:24 CET
Patch włączony do trunk.
Comment 4 Marek Stępień 2006-02-06 13:39:57 CET
Plik występuje tylko w trunk, więc zamykam błąd.

Błąd w Fx też poprawiłem.
Comment 5 Hubert Gajewski 2006-02-06 13:48:21 CET
(W odpowiedzi na komentarz #4)

> Błąd w Fx też poprawiłem.

Popraw jeszcze "ID"

http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/browser/installer/uninstaller.inc#51
Comment 6 Marek Stępień 2006-02-06 13:51:52 CET
Zrobione.
Comment 7 Hubert Gajewski 2006-02-06 13:56:51 CET
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.