Bug 84 - Dialog anulowania wiadomości w niusach może wprowadzić w błąd
Summary: Dialog anulowania wiadomości w niusach może wprowadzić w błąd
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 85
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-31 20:50 CEST by Marek Stępień
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Skrinszocik (9.19 KB, image/png)
2004-05-31 20:50 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-05-31 20:50:27 CEST
Pytanie jest: Czy anulować wiadomość?"
Dostępne opcje: [Ok][Anuluj]

Użytkownik może się zastanawiać, co w takiej sytuacji znaczy "Anuluj". Bo
znaczy... anulować anulowanie. :D

Jak to uzyskać:
1. Wyślij głupiego posta na niusy
2. Spróbuj go anulować

Co jest:
1. j/w

Co powinno być:
1. Coś, co nie jest tak 'confusing'. Idealnie, zmienić tekst na przyciskach:

Czy anulować tą wiadomość? Tak/Nie

Jeśli się nie da, zamieńmy "anulowanie" "na wycofywanie":

Czy wycofać tą wiadomość? Ok/Anuluj
Comment 1 Marek Stępień 2004-05-31 20:50:54 CEST
Created attachment 54 [details]
Skrinszocik

Zrzut ekranu tego cudnego okienka dialogowego. :)
Comment 2 Marek Stępień 2004-05-31 20:51:42 CEST
Oczywiście s/tą/tę/ w comment 0, ciągle o tym zapominam :)
Comment 3 Piotr Komoda 2004-06-14 01:24:52 CEST
Czy przy anulowaniu wiadomosci pojawia sie napis Anulowanie...(Cancelling...)?
Comment 4 Piotr Komoda 2004-06-15 21:43:41 CEST
Zrobione, bedzie do sprawdzenia w RC pl-PL
Comment 5 Marek Stępień 2004-06-17 10:53:48 CEST
Teraz jest z kolei niespójne.

W menu podręcznym danej grupy jest "Anuluj subskrypcję". A w menu i w oknie
dialogowym powinno być to samo sformułowanie...
Comment 6 Piotr Komoda 2004-06-17 19:03:03 CEST
Ok. Poprawka do sprawdzenia w RC3
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:31:52 CEST
v.
Comment 8 Marek Stępień 2005-03-18 17:25:30 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.