Bug 840 - Seamonkey z polonizacją zwraca błąd przy uruchamianiu - problem znika po usunięciu przed instalacją starej biblioteki gklayout.dll z C:\Program Files\Common Files\mozilla.org\GRE\ (jeśli tam taka została po poprzedniej wersji mozilli)
Summary: Seamonkey z polonizacją zwraca błąd przy uruchamianiu - problem znika po usun...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: SeaMonkey
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows
: P1 blokujący
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: Marek Wawoczny
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-14 17:35 CET by Oktawian Kubacki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Oktawian Kubacki 2006-02-14 17:35:27 CET
>Seamonkey z seamonkey.pl (czyli dodaną polonizacją) przy każdym uruchamianiu
generuje pod Win98 SE systemowy komunikat:

"Program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie. (...)"

SEAMONKEY spowodował błąd: nieprawidłowa strona w
module GKLAYOUT.DLL przy 0167:6029e4c8.
Rejestry:
EAX=00000000 CS=0167 EIP=6029e4c8 EFLGS=00010206
EBX=01254ac8 SS=016f ESP=0065f174 EBP=0065f27c
ECX=00000000 DS=016f ESI=0065f2b8 FS=4e57
EDX=00000000 ES=016f EDI=00000000 GS=0000
Bajtów w CS:EIP:
80 7f 46 00 0f 84 02 01 00 00 83 f9 02 75 65 80 
Stos:
00000000 0065f464 01254ac8 0065f53c 01254ac8 00000000 00000000 00000000 40000000
0081d490 00000001 00000000 00000000 0065f53c 00000000 00000000

>Program Dr Watson (C:\WINDOWS) wypluwa zaś taki komunikat:

$ próbował użyć zmiennej wskaźnika do pustych danych.

Nazwa modułu: GKLAYOUT.DLL
Opis: $
Wersja: 1.8.0.1: 2006013000
Produkt: SeaMonkey
Producent: Mozilla Foundation

Nazwa aplikacji: Seamonkey.exe
Opis: SeaMonkey
Wersja: 1.8.0.1: 2006013000
Produkt: SeaMonkey
Producent: mozilla.org

*----> Szczegóły <----*

Command line: "C:\Program Files\mozilla.org\SeaMonkey\seamonkey.exe" 

Trap 0e 0000 - Błąd niewłaściwej strony
eax=00000000 ebx=0125d87c ecx=00000000 edx=00000000 esi=0065f2b8 edi=00000000
eip=6029e4c8 esp=0065f174 ebp=0065f27c     -- -- -- nv up EI pl nz na PE nc
cs=0167 ss=016f ds=016f es=016f fs=6437 gs=0000
GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d4c8:
>0167:6029e4c8 807f4600      cmp   byte ptr [edi+46],00

  sel type base   lim/bot
  ---- ---- -------- --------
cs 0167 r-x- 00000000 ffffffff
ss 016f rw-e 00000000 000097a0
ds 016f rw-e 00000000 000097a0
es 016f rw-e 00000000 000097a0
fs 6437 rw-- 81737d6c 00000037
gs 0000 ----

stack base:  00560000
TIB limits:  0064f000 - 00660000

-- exception record --

  Exception Code: c0000005 (naruszenie dostępu)
Exception Address: 6029e4c8 (GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d4c8)
  Exception Info: 00000000
          ffffffff

GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d4c8:
>0167:6029e4c8 807f4600      cmp   byte ptr [edi+46],00

 0167:6029e4a1 07         pop   es
 0167:6029e4a2 0200        add   al,byte ptr [eax]
 0167:6029e4a4 8b4dbc       mov   ecx,dword ptr [ebp-44]
 0167:6029e4a7 8b45f8       mov   eax,dword ptr [ebp-08]
 0167:6029e4aa 8b55dc       mov   edx,dword ptr [ebp-24]
 0167:6029e4ad 89bd30ffffff    mov   dword ptr [ebp-000000d0],edi
 0167:6029e4b3 8b7df4       mov   edi,dword ptr [ebp-0c]
 0167:6029e4b6 898d0cffffff    mov   dword ptr [ebp-000000f4],ecx
 0167:6029e4bc 898510ffffff    mov   dword ptr [ebp-000000f0],eax
 0167:6029e4c2 899534ffffff    mov   dword ptr [ebp-000000cc],edx
GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d4c8:
*0167:6029e4c8 807f4600      cmp   byte ptr [edi+46],00
 0167:6029e4cc 0f8402010000    jz   6029e5d4 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d5d4
 0167:6029e4d2 83f902       cmp   ecx,+02
 0167:6029e4d5 7565        jnz   6029e53c = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d53c
 0167:6029e4d7 80664900      and   byte ptr [esi+49],00
 0167:6029e4db e9e6000000     jmp   6029e5c6 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d5c6
 0167:6029e4e0 890e        mov   dword ptr [esi],ecx
 0167:6029e4e2 895604       mov   dword ptr [esi+04],edx
 0167:6029e4e5 894b0c       mov   dword ptr [ebx+0c],ecx
 0167:6029e4e8 895310       mov   dword ptr [ebx+10],edx
 0167:6029e4eb 897dfc       mov   dword ptr [ebp-04],edi

--------------------


-- stack summary --

016f:0065f27c 0167:6029e4c8 GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d4c8
              (0065f464,00809900,0065f2b8,0065f53c,
               0065f318,00000618,00000447,00000000)
016f:0065f31c 0167:6029e2f5 GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d2f5
              (0125d87c,00000000,0065f464,0065f388,
               6032c82f,0065f464,00000447,0065f494)
016f:0065f358 0167:60326d75 GKLAYOUT.DLL:.text+0xc5d75
              (0065f464,0125d87c,0065f388,0065f460,
               0081dd3c,0125d618,00000000,00000000)
016f:0065f3b0 0167:602bc82e GKLAYOUT.DLL:.text+0x5b82e
              (0065f464,0065f4c8,0065f440,00000000,
               0065f874,0125d618,0125d618,0125dde0)
016f:0065f4e0 0167:602ba874 GKLAYOUT.DLL:.text+0x59874
              (00000000,00809900,0065f6ac,0065f53c,
               0065f874,00000000,0065f740,0125d618)
016f:0065f508 0167:602af2f3 GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e2f3
              (0125d618,00809900,0065f6ac,0065f53c,
               00000000,00000000,00000000,0065f874)
016f:0065f718 0167:602af919 GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e919
              (0125d440,00809900,0065f7f8,0065f740,
               0065f874,0065f900,00817680,008001d0)
016f:0065f864 0167:6027471e GKLAYOUT.DLL:.text+0x1371e
              (0125d440,0081dc20,00000000,00800250,
               008001d0,00000000,0065f8bc,0065f8c0)
016f:0065f914 0167:6046899d GKLAYOUT.DLL:.text+0x20799d
              (00000000,008001d0,0080021c,60393c0c,
               00000000,00818120,60539296,0080021c)
016f:0065f95c 0167:60394b7a GKLAYOUT.DLL:.text+0x133b7a
              (00819df0,00000000,00000001,00000000,
               01236d70,00818120,00000000,0000002f)
016f:0065f994 0167:605374ca GKPARSER.DLL:.text+0x64ca
              (01236d70,00000001,00819df0,01236d70,
               00818120,01236d70,00000000,00000001)
016f:0065f9c4 0167:60537e9b GKPARSER.DLL:.text+0x6e9b
              (00819df0,804e03ef,00818120,80000000,
               605a8b8d,605a8ba5,611417c8,0080aa14)
016f:0065f9fc 0167:60537111 GKPARSER.DLL:.text+0x6111
              (00818120,60557e20,00800b30,00000000,
               00818120,00800b30,61186988,60561414)
016f:0065fa34 0167:60536b5b GKPARSER.DLL:.text+0x5b5b
              (00000072,00800b30,01236c10,00000000,
               0080021c,00000000,00800b30,00000001)
016f:0065fa5c 0167:60542483 GKPARSER.DLL:.text+0x11483
              (00818060,00800b30,00809b70,0065fac0,
               00800b34,804e03e8,60542918,00000001)

-- stack trace --

016f:0065f27c 0167:6029e4c8 GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d4c8
              (0065f464,00809900,0065f2b8,0065f53c,
               0065f318,00000618,00000447,00000000)
 0167:6029e4a1 07         pop   es
 0167:6029e4a2 0200        add   al,byte ptr [eax]
 0167:6029e4a4 8b4dbc       mov   ecx,dword ptr [ebp-44]
 0167:6029e4a7 8b45f8       mov   eax,dword ptr [ebp-08]
 0167:6029e4aa 8b55dc       mov   edx,dword ptr [ebp-24]
 0167:6029e4ad 89bd30ffffff    mov   dword ptr [ebp-000000d0],edi
 0167:6029e4b3 8b7df4       mov   edi,dword ptr [ebp-0c]
 0167:6029e4b6 898d0cffffff    mov   dword ptr [ebp-000000f4],ecx
 0167:6029e4bc 898510ffffff    mov   dword ptr [ebp-000000f0],eax
 0167:6029e4c2 899534ffffff    mov   dword ptr [ebp-000000cc],edx
GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d4c8:
*0167:6029e4c8 807f4600      cmp   byte ptr [edi+46],00
 0167:6029e4cc 0f8402010000    jz   6029e5d4 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d5d4
 0167:6029e4d2 83f902       cmp   ecx,+02
 0167:6029e4d5 7565        jnz   6029e53c = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d53c
 0167:6029e4d7 80664900      and   byte ptr [esi+49],00
 0167:6029e4db e9e6000000     jmp   6029e5c6 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d5c6
 0167:6029e4e0 890e        mov   dword ptr [esi],ecx
 0167:6029e4e2 895604       mov   dword ptr [esi+04],edx
 0167:6029e4e5 894b0c       mov   dword ptr [ebx+0c],ecx
 0167:6029e4e8 895310       mov   dword ptr [ebx+10],edx
 0167:6029e4eb 897dfc       mov   dword ptr [ebp-04],edi

--------------------

016f:0065f31c 0167:6029e2f5 GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d2f5
              (0125d87c,00000000,0065f464,0065f388,
               6032c82f,0065f464,00000447,0065f494)
 0167:6029e2de ff75e8       push  dword ptr [ebp-18]
 0167:6029e2e1 50         push  eax
 0167:6029e2e2 8d459c       lea   eax,[ebp-64]
 0167:6029e2e5 53         push  ebx
 0167:6029e2e6 8b5d08       mov   ebx,dword ptr [ebp+08]
 0167:6029e2e9 50         push  eax
 0167:6029e2ea 8bcb        mov   ecx,ebx
 0167:6029e2ec ff75f8       push  dword ptr [ebp-08]
 0167:6029e2ef 56         push  esi
 0167:6029e2f0 e86e000000     call  6029e363 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d363
GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d2f5:
*0167:6029e2f5 85ff        test  edi,edi
 0167:6029e2f7 89450c       mov   dword ptr [ebp+0c],eax
 0167:6029e2fa 7409        jz   6029e305 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d305
 0167:6029e2fc 8b45ac       mov   eax,dword ptr [ebp-54]
 0167:6029e2ff 3b07        cmp   eax,dword ptr [edi]
 0167:6029e301 7e02        jle   6029e305 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x3d305
 0167:6029e303 8907        mov   dword ptr [edi],eax
 0167:6029e305 8b03        mov   eax,dword ptr [ebx]
 0167:6029e307 83650800      and   dword ptr [ebp+08],+00
 0167:6029e30b 8d4d08       lea   ecx,[ebp+08]
 0167:6029e30e 51         push  ecx

--------------------

016f:0065f358 0167:60326d75 GKLAYOUT.DLL:.text+0xc5d75
              (0065f464,0125d87c,0065f388,0065f460,
               0081dd3c,0125d618,00000000,00000000)
 0167:60326d5d 56         push  esi
 0167:60326d5e 57         push  edi
 0167:60326d5f 8b7c240c      mov   edi,dword ptr [esp+0c]
 0167:60326d63 8bf1        mov   esi,ecx
 0167:60326d65 57         push  edi
 0167:60326d66 e840f6ffff     call  603263ab = GKLAYOUT.DLL:.text+0xc53ab
 0167:60326d6b 8b06        mov   eax,dword ptr [esi]
 0167:60326d6d 57         push  edi
 0167:60326d6e 56         push  esi
 0167:60326d6f ff90cc010000    call  dword ptr [eax+000001cc]
GKLAYOUT.DLL:.text+0xc5d75:
*0167:60326d75 57         push  edi
 0167:60326d76 8bce        mov   ecx,esi
 0167:60326d78 e837f6ffff     call  603263b4 = GKLAYOUT.DLL:.text+0xc53b4
 0167:60326d7d 5f         pop   edi
 0167:60326d7e 33c0        xor   eax,eax
 0167:60326d80 5e         pop   esi
 0167:60326d81 c20400       retd  0004
 0167:60326d84 8b4918       mov   ecx,dword ptr [ecx+18]
 0167:60326d87 6a07        push  +07
 0167:60326d89 e8aff9fcff     call  602f673d = GKLAYOUT.DLL:.text+0x9573d
 0167:60326d8e 33c9        xor   ecx,ecx

--------------------

016f:0065f3b0 0167:602bc82e GKLAYOUT.DLL:.text+0x5b82e
              (0065f464,0065f4c8,0065f440,00000000,
               0065f874,0125d618,0125d618,0125dde0)
 0167:602bc811 2bca        sub   ecx,edx
 0167:602bc813 8d3c10       lea   edi,[eax+edx]
 0167:602bc816 034d14       add   ecx,dword ptr [ebp+14]
 0167:602bc819 897ddc       mov   dword ptr [ebp-24],edi
 0167:602bc81c 894de4       mov   dword ptr [ebp-1c],ecx
 0167:602bc81f 8d45d8       lea   eax,[ebp-28]
 0167:602bc822 50         push  eax
 0167:602bc823 ff7318       push  dword ptr [ebx+18]
 0167:602bc826 ff7508       push  dword ptr [ebp+08]
 0167:602bc829 e8b0ff0600     call  6032c7de = GKLAYOUT.DLL:.text+0xcb7de
GKLAYOUT.DLL:.text+0x5b82e:
*0167:602bc82e 83c40c       add   esp,+0c
 0167:602bc831 8b4510       mov   eax,dword ptr [ebp+10]
 0167:602bc834 8b4e08       mov   ecx,dword ptr [esi+08]
 0167:602bc837 8b760c       mov   esi,dword ptr [esi+0c]
 0167:602bc83a 8b5008       mov   edx,dword ptr [eax+08]
 0167:602bc83d 8b400c       mov   eax,dword ptr [eax+0c]
 0167:602bc840 3bd1        cmp   edx,ecx
 0167:602bc842 7504        jnz   602bc848 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x5b848
 0167:602bc844 3bc6        cmp   eax,esi
 0167:602bc846 7444        jz   602bc88c = GKLAYOUT.DLL:.text+0x5b88c
 0167:602bc848 8b4508       mov   eax,dword ptr [ebp+08]

--------------------

016f:0065f4e0 0167:602ba874 GKLAYOUT.DLL:.text+0x59874
              (00000000,00809900,0065f6ac,0065f53c,
               0065f874,00000000,0065f740,0125d618)
 0167:602ba859 8d45b4       lea   eax,[ebp-4c]
 0167:602ba85c 50         push  eax
 0167:602ba85d 8d8560ffffff    lea   eax,[ebp-000000a0]
 0167:602ba863 50         push  eax
 0167:602ba864 8d45e8       lea   eax,[ebp-18]
 0167:602ba867 50         push  eax
 0167:602ba868 8d4584       lea   eax,[ebp-7c]
 0167:602ba86b 50         push  eax
 0167:602ba86c 8d4b44       lea   ecx,[ebx+44]
 0167:602ba86f e82f1d0000     call  602bc5a3 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x5b5a3
GKLAYOUT.DLL:.text+0x59874:
*0167:602ba874 8b7510       mov   esi,dword ptr [ebp+10]
 0167:602ba877 8d4b34       lea   ecx,[ebx+34]
 0167:602ba87a 8b01        mov   eax,dword ptr [ecx]
 0167:602ba87c ff5034       call  dword ptr [eax+34]
 0167:602ba87f 8b45b0       mov   eax,dword ptr [ebp-50]
 0167:602ba882 8b4da8       mov   ecx,dword ptr [ebp-58]
 0167:602ba885 8b55ac       mov   edx,dword ptr [ebp-54]
 0167:602ba888 03c8        add   ecx,eax
 0167:602ba88a 8b45c4       mov   eax,dword ptr [ebp-3c]
 0167:602ba88d 8b7dcc       mov   edi,dword ptr [ebp-34]
 0167:602ba890 894dfc       mov   dword ptr [ebp-04],ecx

--------------------

016f:0065f508 0167:602af2f3 GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e2f3
              (0125d618,00809900,0065f6ac,0065f53c,
               00000000,00000000,00000000,0065f874)
 0167:602af2da ff         ?db   ff
 0167:602af2db ff598b       call  fword ptr [ecx-75]
 0167:602af2de 7d24        jge   602af304 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e304
 0167:602af2e0 8b06        mov   eax,dword ptr [esi]
 0167:602af2e2 57         push  edi
 0167:602af2e3 ff7514       push  dword ptr [ebp+14]
 0167:602af2e6 ff7510       push  dword ptr [ebp+10]
 0167:602af2e9 ff750c       push  dword ptr [ebp+0c]
 0167:602af2ec 56         push  esi
 0167:602af2ed ff90b0000000    call  dword ptr [eax+000000b0]
GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e2f3:
*0167:602af2f3 8bd8        mov   ebx,eax
 0167:602af2f5 85db        test  ebx,ebx
 0167:602af2f7 7826        js   602af31f = GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e31f
 0167:602af2f9 8b07        mov   eax,dword ptr [edi]
 0167:602af2fb 83e001       and   eax,+01
 0167:602af2fe 84c0        test  al,al
 0167:602af300 751d        jnz   602af31f = GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e31f
 0167:602af302 8b06        mov   eax,dword ptr [esi]
 0167:602af304 8bce        mov   ecx,esi
 0167:602af306 ff909c000000    call  dword ptr [eax+0000009c]
 0167:602af30c 85c0        test  eax,eax

--------------------

016f:0065f718 0167:602af919 GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e919
              (0125d440,00809900,0065f7f8,0065f740,
               0065f874,0065f900,00817680,008001d0)
 0167:602af905 57         push  edi
 0167:602af906 57         push  edi
 0167:602af907 57         push  edi
 0167:602af908 50         push  eax
 0167:602af909 8b4d08       mov   ecx,dword ptr [ebp+08]
 0167:602af90c 8d4594       lea   eax,[ebp-6c]
 0167:602af90f 50         push  eax
 0167:602af910 ff750c       push  dword ptr [ebp+0c]
 0167:602af913 53         push  ebx
 0167:602af914 e888f9ffff     call  602af2a1 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e2a1
GKLAYOUT.DLL:.text+0x4e919:
*0167:602af919 8b4594       mov   eax,dword ptr [ebp-6c]
 0167:602af91c 57         push  edi
 0167:602af91d 8945f8       mov   dword ptr [ebp-08],eax
 0167:602af920 8b4598       mov   eax,dword ptr [ebp-68]
 0167:602af923 8945fc       mov   dword ptr [ebp-04],eax
 0167:602af926 57         push  edi
 0167:602af927 8d4594       lea   eax,[ebp-6c]
 0167:602af92a 57         push  edi
 0167:602af92b 50         push  eax
 0167:602af92c 57         push  edi
 0167:602af92d ff750c       push  dword ptr [ebp+0c]

--------------------

016f:0065f864 0167:6027471e GKLAYOUT.DLL:.text+0x1371e
              (0125d440,0081dc20,00000000,00800250,
               008001d0,00000000,0065f8bc,0065f8c0)
 0167:60274703 8b4508       mov   eax,dword ptr [ebp+08]
 0167:60274706 52         push  edx
 0167:60274707 8d95dcfeffff    lea   edx,[ebp-00000124]
 0167:6027470d 8b08        mov   ecx,dword ptr [eax]
 0167:6027470f 52         push  edx
 0167:60274710 8d5594       lea   edx,[ebp-6c]
 0167:60274713 52         push  edx
 0167:60274714 ff7308       push  dword ptr [ebx+08]
 0167:60274717 50         push  eax
 0167:60274718 ff91b0000000    call  dword ptr [ecx+000000b0]
GKLAYOUT.DLL:.text+0x1371e:
*0167:6027471e 8b4508       mov   eax,dword ptr [ebp+08]
 0167:60274721 8b4d98       mov   ecx,dword ptr [ebp-68]
 0167:60274724 8b5594       mov   edx,dword ptr [ebp-6c]
 0167:60274727 83c004       add   eax,+04
 0167:6027472a 8975f0       mov   dword ptr [ebp-10],esi
 0167:6027472d 8975f4       mov   dword ptr [ebp-0c],esi
 0167:60274730 895008       mov   dword ptr [eax+08],edx
 0167:60274733 89480c       mov   dword ptr [eax+0c],ecx
 0167:60274736 8b4594       mov   eax,dword ptr [ebp-6c]
 0167:60274739 8b7b08       mov   edi,dword ptr [ebx+08]
 0167:6027473c 8945f8       mov   dword ptr [ebp-08],eax

--------------------

016f:0065f914 0167:6046899d GKLAYOUT.DLL:.text+0x20799d
              (00000000,008001d0,0080021c,60393c0c,
               00000000,00818120,60539296,0080021c)
 0167:6046898a a5         movs  dword ptr es:[edi],dword ptr ds:[esi]
 0167:6046898b a5         movs  dword ptr es:[edi],dword ptr ds:[esi]
 0167:6046898c a5         movs  dword ptr es:[edi],dword ptr ds:[esi]
 0167:6046898d a5         movs  dword ptr es:[edi],dword ptr ds:[esi]
 0167:6046898e ff75e8       push  dword ptr [ebp-18]
 0167:60468991 8b75d4       mov   esi,dword ptr [ebp-2c]
 0167:60468994 ff75e4       push  dword ptr [ebp-1c]
 0167:60468997 8b06        mov   eax,dword ptr [esi]
 0167:60468999 56         push  esi
 0167:6046899a ff5048       call  dword ptr [eax+48]
GKLAYOUT.DLL:.text+0x20799d:
*0167:6046899d ff7614       push  dword ptr [esi+14]
 0167:604689a0 8bcb        mov   ecx,ebx
 0167:604689a2 e82fffffff     call  604688d6 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x2078d6
 0167:604689a7 33ff        xor   edi,edi
 0167:604689a9 ff45fc       inc   dword ptr [ebp-04]
 0167:604689ac 8b45fc       mov   eax,dword ptr [ebp-04]
 0167:604689af 3b45d8       cmp   eax,dword ptr [ebp-28]
 0167:604689b2 729e        jc   60468952 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x207952
 0167:604689b4 397b1c       cmp   dword ptr [ebx+1c],edi
 0167:604689b7 0f8498000000    jz   60468a55 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x207a55
 0167:604689bd 57         push  edi

--------------------

016f:0065f95c 0167:60394b7a GKLAYOUT.DLL:.text+0x133b7a
              (00819df0,00000000,00000001,00000000,
               01236d70,00818120,00000000,0000002f)
 0167:60394b62 3917        cmp   dword ptr [edi],edx
 0167:60394b64 0f95c2       setnz  dl
 0167:60394b67 52         push  edx
 0167:60394b68 ff503c       call  dword ptr [eax+3c]
 0167:60394b6b 33c0        xor   eax,eax
 0167:60394b6d 8bce        mov   ecx,esi
 0167:60394b6f 3907        cmp   dword ptr [edi],eax
 0167:60394b71 0f95c0       setnz  al
 0167:60394b74 50         push  eax
 0167:60394b75 e8b63d0d00     call  60468930 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x207930
GKLAYOUT.DLL:.text+0x133b7a:
*0167:60394b7a 5f         pop   edi
 0167:60394b7b 5e         pop   esi
 0167:60394b7c c3         retd
 0167:60394b7d 83794000      cmp   dword ptr [ecx+40],+00
 0167:60394b81 56         push  esi
 0167:60394b82 7419        jz   60394b9d = GKLAYOUT.DLL:.text+0x133b9d
 0167:60394b84 8db19a000000    lea   esi,[ecx+0000009a]
 0167:60394b8a 803e00       cmp   byte ptr [esi],00
 0167:60394b8d 750e        jnz   60394b9d = GKLAYOUT.DLL:.text+0x133b9d
 0167:60394b8f 6a01        push  +01
 0167:60394b91 e8dc3a0d00     call  60468672 = GKLAYOUT.DLL:.text+0x207672

--------------------

016f:0065f994 0167:605374ca GKPARSER.DLL:.text+0x64ca
              (01236d70,00000001,00819df0,01236d70,
               00818120,01236d70,00000000,00000001)
 0167:605374aa 48         dec   eax
 0167:605374ab 0f8509010000    jnz   605375ba = GKPARSER.DLL:.text+0x65ba
 0167:605374b1 837df400      cmp   dword ptr [ebp-0c],+00
 0167:605374b5 8bce        mov   ecx,esi
 0167:605374b7 0f842b010000    jz   605375e8 = GKPARSER.DLL:.text+0x65e8
 0167:605374bd 6a00        push  +00
 0167:605374bf 6a01        push  +01
 0167:605374c1 53         push  ebx
 0167:605374c2 ff7510       push  dword ptr [ebp+10]
 0167:605374c5 e81a1f0000     call  605393e4 = GKPARSER.DLL:.text+0x83e4
GKPARSER.DLL:.text+0x64ca:
*0167:605374ca e921010000     jmp   605375f0 = GKPARSER.DLL:.text+0x65f0
 0167:605374cf 837d0c00      cmp   dword ptr [ebp+0c],+00
 0167:605374d3 c745f801000000   mov   dword ptr [ebp-08],00000001
 0167:605374da 746b        jz   60537547 = GKPARSER.DLL:.text+0x6547
 0167:605374dc 8d3cdb       lea   edi,[ebx+ebx*8]
 0167:605374df c1e703       shl   edi,03
 0167:605374e2 8b87ac795560    mov   eax,dword ptr [edi+605579ac]
 0167:605374e8 85c0        test  eax,eax
 0167:605374ea 740f        jz   605374fb = GKPARSER.DLL:.text+0x64fb
 0167:605374ec 8b16        mov   edx,dword ptr [esi]
 0167:605374ee 50         push  eax

--------------------

016f:0065f9c4 0167:60537e9b GKPARSER.DLL:.text+0x6e9b
              (00819df0,804e03ef,00818120,80000000,
               605a8b8d,605a8ba5,611417c8,0080aa14)
 0167:60537e7f 740c        jz   60537e8d = GKPARSER.DLL:.text+0x6e8d
 0167:60537e81 ff7508       push  dword ptr [ebp+08]
 0167:60537e84 8bce        mov   ecx,esi
 0167:60537e86 e8991a0000     call  60539924 = GKPARSER.DLL:.text+0x8924
 0167:60537e8b eb0e        jmp   60537e9b = GKPARSER.DLL:.text+0x6e9b
 0167:60537e8d ff7508       push  dword ptr [ebp+08]
 0167:60537e90 8bce        mov   ecx,esi
 0167:60537e92 ff75fc       push  dword ptr [ebp-04]
 0167:60537e95 57         push  edi
 0167:60537e96 e850f5ffff     call  605373eb = GKPARSER.DLL:.text+0x63eb
GKPARSER.DLL:.text+0x6e9b:
*0167:60537e9b 8bd8        mov   ebx,eax
 0167:60537e9d 85db        test  ebx,ebx
 0167:60537e9f 750d        jnz   60537eae = GKPARSER.DLL:.text+0x6eae
 0167:60537ea1 ff75fc       push  dword ptr [ebp-04]
 0167:60537ea4 8bce        mov   ecx,esi
 0167:60537ea6 ff7508       push  dword ptr [ebp+08]
 0167:60537ea9 e819f4ffff     call  605372c7 = GKPARSER.DLL:.text+0x62c7
 0167:60537eae 81fbf9034e80    cmp   ebx,804e03f9
 0167:60537eb4 7502        jnz   60537eb8 = GKPARSER.DLL:.text+0x6eb8
 0167:60537eb6 33db        xor   ebx,ebx
 0167:60537eb8 8b4d08       mov   ecx,dword ptr [ebp+08]

--------------------

016f:0065f9fc 0167:60537111 GKPARSER.DLL:.text+0x6111
              (00818120,60557e20,00800b30,00000000,
               00818120,00800b30,61186988,60561414)
 0167:605370f0 8b4510       mov   eax,dword ptr [ebp+10]
 0167:605370f3 898680000000    mov   dword ptr [esi+00000080],eax
 0167:605370f9 8b45f8       mov   eax,dword ptr [ebp-08]
 0167:605370fc 48         dec   eax
 0167:605370fd 83f80b       cmp   eax,+0b
 0167:60537100 774e        ja   60537150 = GKPARSER.DLL:.text+0x6150
 0167:60537102 ff248597715360   jmp   dword ptr [eax*4+60537197]
 0167:60537109 53         push  ebx
 0167:6053710a 8bce        mov   ecx,esi
 0167:6053710c e8ba0b0000     call  60537ccb = GKPARSER.DLL:.text+0x6ccb
GKPARSER.DLL:.text+0x6111:
*0167:60537111 eb3a        jmp   6053714d = GKPARSER.DLL:.text+0x614d
 0167:60537113 53         push  ebx
 0167:60537114 8bce        mov   ecx,esi
 0167:60537116 e8c30d0000     call  60537ede = GKPARSER.DLL:.text+0x6ede
 0167:6053711b eb30        jmp   6053714d = GKPARSER.DLL:.text+0x614d
 0167:6053711d 53         push  ebx
 0167:6053711e 8bce        mov   ecx,esi
 0167:60537120 e8f8140000     call  6053861d = GKPARSER.DLL:.text+0x761d
 0167:60537125 eb26        jmp   6053714d = GKPARSER.DLL:.text+0x614d
 0167:60537127 53         push  ebx
 0167:60537128 8bce        mov   ecx,esi

--------------------

016f:0065fa34 0167:60536b5b GKPARSER.DLL:.text+0x5b5b
              (00000072,00800b30,01236c10,00000000,
               0080021c,00000000,00800b30,00000001)
 0167:60536b47 50         push  eax
 0167:60536b48 8b08        mov   ecx,dword ptr [eax]
 0167:60536b4a ff5120       call  dword ptr [ecx+20]
 0167:60536b4d 85c0        test  eax,eax
 0167:60536b4f 7459        jz   60536baa = GKPARSER.DLL:.text+0x5baa
 0167:60536b51 ff750c       push  dword ptr [ebp+0c]
 0167:60536b54 8b0e        mov   ecx,dword ptr [esi]
 0167:60536b56 50         push  eax
 0167:60536b57 56         push  esi
 0167:60536b58 ff5124       call  dword ptr [ecx+24]
GKPARSER.DLL:.text+0x5b5b:
*0167:60536b5b 8945fc       mov   dword ptr [ebp-04],eax
 0167:60536b5e 8b4670       mov   eax,dword ptr [esi+70]
 0167:60536b61 50         push  eax
 0167:60536b62 8b08        mov   ecx,dword ptr [eax]
 0167:60536b64 ff5178       call  dword ptr [ecx+78]
 0167:60536b67 3bc7        cmp   eax,edi
 0167:60536b69 752c        jnz   60536b97 = GKPARSER.DLL:.text+0x5b97
 0167:60536b6b 8b8e80000000    mov   ecx,dword ptr [esi+00000080]
 0167:60536b71 e879ae0000     call  605419ef = GKPARSER.DLL:.text+0x109ef
 0167:60536b76 85c0        test  eax,eax
 0167:60536b78 741d        jz   60536b97 = GKPARSER.DLL:.text+0x5b97

--------------------

016f:0065fa5c 0167:60542483 GKPARSER.DLL:.text+0x11483
              (00818060,00800b30,00809b70,0065fac0,
               00800b34,804e03e8,60542918,00000001)
 0167:6054246f 85ff        test  edi,edi
 0167:60542471 74e7        jz   6054245a = GKPARSER.DLL:.text+0x1145a
 0167:60542473 8b4618       mov   eax,dword ptr [esi+18]
 0167:60542476 8b0f        mov   ecx,dword ptr [edi]
 0167:60542478 50         push  eax
 0167:60542479 6a00        push  +00
 0167:6054247b ff7508       push  dword ptr [ebp+08]
 0167:6054247e 56         push  esi
 0167:6054247f 57         push  edi
 0167:60542480 ff5120       call  dword ptr [ecx+20]
GKPARSER.DLL:.text+0x11483:
*0167:60542483 ebd3        jmp   60542458 = GKPARSER.DLL:.text+0x11458
 0167:60542485 55         push  ebp
 0167:60542486 8bec        mov   ebp,esp
 0167:60542488 83ec58       sub   esp,+58
 0167:6054248b 53         push  ebx
 0167:6054248c 56         push  esi
 0167:6054248d 8b7508       mov   esi,dword ptr [ebp+08]
 0167:60542490 57         push  edi
 0167:60542491 33ff        xor   edi,edi
 0167:60542493 8b4610       mov   eax,dword ptr [esi+10]
 0167:60542496 3bc7        cmp   eax,edi

--------------------


-- stack dump --

>Podobnie ten sam program w wersji niespolszczonej z mozilla.org/projects/seamonkey/
po zainstalowaniu seamonkey-1.0.pl-PL.langpack.xpi z seamonkey.pl i ponownym
uruchomieniu
wypluwa podobny (różni się paroma wartościami) komunikat (przed dodaniem działa
poprawnie):

SEAMONKEY spowodował błąd: nieprawidłowa strona w
module GKLAYOUT.DLL przy 0167:6029e4c8.
Rejestry:
EAX=00000000 CS=0167 EIP=6029e4c8 EFLGS=00010206
EBX=0125dc80 SS=016f ESP=0065f174 EBP=0065f27c
ECX=00000000 DS=016f ESI=0065f2b8 FS=8ae7
EDX=00000000 ES=016f EDI=00000000 GS=0000
Bajtów w CS:EIP:
80 7f 46 00 0f 84 02 01 00 00 83 f9 02 75 65 80 
Stos:
00000000 0065f464 0125dc80 0065f53c 0125dc80 00000000 00000000 00000000 40000000
0081dc20 00000001 00000000 00000000 0065f53c 00000000 00000000


PS. Mea maxima culpa. Podobny bubel wyskakiwał mi przy wersji beta i alfa.
Comment 1 Artwi 2006-04-18 22:40:58 CEST
Potwierdzam w całej rozciągłości. To samo dotyczy zarówno wersji 1.0 jak i 1.0.1
na Windows 98
SE. Mam to samo, tylko cyferki przy numerach stron inne. Wersja angielska
działa, polska nie, angielska po zainstalowaniu polskiej lokalizacji przestaje
działać.
Comment 2 Adrian Kalla :Adrianer 2006-04-29 16:22:29 CEST
naprawione w SeaMonkey 1.0.1 pl-PL FINAL
(przy aktualizacji z SM 1.0 PL może być konieczne usunięcie chrome.rdf w
katalogu chrome programu i profilu)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:48:13 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:27:07 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.