Bug 841 - www.example.com jako przykład w błędzie "Nie odnaleziono serwera"
Summary: www.example.com jako przykład w błędzie "Nie odnaleziono serwera"
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-18 23:38 CET by Jan Tomaszewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Jan Tomaszewski 2006-02-18 23:38:38 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8) Gecko/20051111 Powerdeer (BladeKiller's Evil Eye) BladeKiller's Evil Eye
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8) Gecko/20051111 Powerdeer (BladeKiller's Evil Eye) BladeKiller's Evil Eye

www.example.com powinno sie zastąpić inną stroną (proponuje www.thunderbird.pl),
gdyż po pierwsze wtedy pozbędziemy się niepotrzebnego angielskiego wyrazu, po 2
jest to zawsze pewna reklama dla thunderbirda, a po trzecie jest to łatwe do
zrobienia i może przynieść tylko korzyści.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1. Wejść na obojętny adres który nie ma serwera, np. http://www.aaaaaa.pl/
2.
3.

Aktualny wynik:  
Otrzymujemy Błąd "Nie odnaleziono serwera" z przykładem strony www.example.com .

Oczekiwany wynik:  
Otrzymujemy Błąd "Nie odnaleziono serwera" z przykładem strony
www.thunderbird.pl lub innym.
Comment 1 Marek Stępień 2006-02-19 10:15:01 CET
Nie ma takiej możliwości.

Invalid

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.