Bug 843 - nie mogę utworzyć konta na forum...
Summary: nie mogę utworzyć konta na forum...
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: www.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P5 drobny
Assignee: Marek Wawoczny
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-25 12:12 CET by Andrzej Michalik
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Andrzej Michalik 2006-02-25 12:12:30 CET
bo podobno mój adres mailowy jest już zarejestrowany przez innego użytkownika.
To fajnie, ale nie zauważyłem, żeby ktoś z tego mojego maila (który służy do
zastosowań mogących generować spam) ściągał wiadomości, więc konto nie zostało
przez nikogo porwane.

Pozdrowienia,

Andrzej
Comment 1 Marek Wawoczny 2006-02-25 18:05:38 CET
To nie jest miejsce do zgłaszania tego typu błędów... Dalsze informacje (min. z
którym kontem są problemy) proszę przesłać bezpośrednio do mnie...

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.