Bug 844 - literówka w using_firebird.xhtml
Summary: literówka w using_firebird.xhtml
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows 2000
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-27 22:57 CET by Rafał Likus
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch branch1.8 & trunk (916 bytes, patch)
2006-02-28 20:59 CET, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Rafał Likus 2006-02-27 22:57:36 CET
Linia 140 (liczone od 1) w locale\browser\help\using_firebird.xhtml

-  <li>Wpisać <kbd>Mozilla Polska</kbd>. Wpisywany tekst zastępi poprzedni tekst
w&nbsp;polu tekstowym.</li>
+  <li>Wpisać <kbd>Mozilla Polska</kbd>. Wpisywany tekst zastąpi poprzedni tekst
w&nbsp;polu tekstowym.</li>

Patch-a nie zrobię bo nie wiem jak się dostać do cvs-a.
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-02-28 20:59:56 CET
Created attachment 725 [details]
Patch branch1.8 & trunk


> Patch-a nie zrobię bo nie wiem jak się dostać do cvs-a.

Nie szkodzi, najważniejsze że błąd został zgłoszony, dziękuję :)
Comment 2 Marek Stępień 2006-02-28 21:08:07 CET
Checked-in, 1.8 branch + trunk.

fixed

Nie zostanie poprawione w 1.8.0.x.
Comment 3 Hubert Gajewski 2006-02-28 21:30:46 CET
verified
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:44 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.