Bug 845 - Obsługa MySQL w PHP
Summary: Obsługa MySQL w PHP
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: www.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie inny
: P2 poważny
Assignee: Tomasz Skorski
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-03-03 18:55 CET by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
r1 (deleted)
2007-06-24 22:53 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r2 (deleted)
2007-06-24 22:57 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r3 (deleted)
2007-06-24 22:59 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r4 (deleted)
2007-06-24 22:59 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r5 (deleted)
2007-06-24 23:01 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r10 (deleted)
2007-06-24 23:02 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r11 (deleted)
2007-06-24 23:03 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r12 (deleted)
2007-06-24 23:04 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r14 (deleted)
2007-06-24 23:05 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r15 (deleted)
2007-06-24 23:06 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details
r17 (deleted)
2007-06-24 23:07 CEST, Iler Fafase (spamer - konto zablokowane)
no flags Details

Description Marek Stępień 2006-03-03 18:55:26 CET
Obsługa MySQL w PHP nie działa, a będzie nam potrzebna. :)
Comment 1 Tomasz Skorski 2006-03-04 03:58:23 CET
dokompilowana obsluga php5-mysql. testowałem. działało ;)
Comment 2 Tomasz Skorski 2006-04-12 12:36:37 CEST
zrobione. 
Comment 3 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 22:53:44 CEST
Created attachment 885 [details]
r1
Comment 4 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 22:57:44 CEST
Created attachment 886 [details]
r2
Comment 5 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 22:59:18 CEST
Created attachment 887 [details]
r3
Comment 6 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 22:59:57 CEST
Created attachment 888 [details]
r4
Comment 7 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 23:01:19 CEST
Created attachment 889 [details]
r5
Comment 8 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 23:02:23 CEST
Created attachment 890 [details]
r10
Comment 9 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 23:03:18 CEST
Created attachment 891 [details]
r11
Comment 10 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 23:04:28 CEST
Created attachment 892 [details]
r12
Comment 11 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 23:05:21 CEST
Created attachment 893 [details]
r14
Comment 12 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 23:06:16 CEST
Created attachment 894 [details]
r15
Comment 13 Iler Fafase (spamer - konto zablokowane) 2007-06-24 23:07:16 CEST
Created attachment 895 [details]
r17
Comment 14 Marek Stępień 2007-06-24 23:55:55 CEST
Treść załącznika 885 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:55:43.
Comment 15 Marek Stępień 2007-06-24 23:56:00 CEST
Treść załącznika 886 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:55:55.
Comment 16 Marek Stępień 2007-06-24 23:56:09 CEST
Treść załącznika 887 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:56:04.
Comment 17 Marek Stępień 2007-06-24 23:56:19 CEST
Treść załącznika 888 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:56:15.
Comment 18 Marek Stępień 2007-06-24 23:56:26 CEST
Treść załącznika 889 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:56:21.
Comment 19 Marek Stępień 2007-06-24 23:56:33 CEST
Treść załącznika 890 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:56:29.
Comment 20 Marek Stępień 2007-06-24 23:56:43 CEST
Treść załącznika 891 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:56:38.
Comment 21 Marek Stępień 2007-06-24 23:56:52 CEST
Treść załącznika 892 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:56:48.
Comment 22 Marek Stępień 2007-06-24 23:57:03 CEST
Treść załącznika 893 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:56:58.
Comment 23 Marek Stępień 2007-06-24 23:57:13 CEST
Treść załącznika 894 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:57:10.
Comment 24 Marek Stępień 2007-06-24 23:57:21 CEST
Treść załącznika 895 została usunięta przez 
  Marek Stepien <marcoos+bugs@marcoos.org>.
Podany powód:

spam

Żeton użyty do usunięcia tego załącznika został wygenerowany 2007-06-24 23:57:17.
Comment 25 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:56:42 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.