Bug 847 - Wywalić "Calendar" z listy słów kluczowych planety
Summary: Wywalić "Calendar" z listy słów kluczowych planety
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: planet.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P2 trywialny
Assignee: Marek Wawoczny
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://planet.mozillapl.org/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-03-07 20:25 CET by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2006-03-07 20:25:47 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; pl; rv:1.8) Gecko/20060303 Firefox/1.5
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; pl; rv:1.8) Gecko/20060303 Firefox/1.5

Słowo Calendar nie powinno być na liście słów kluczowych planety. Jego obecność
powoduje, że na planetę łapią się teksty na temat np. Outlook Calendar Manager z
dobreprogramy.pl i kupa innych bzdur.

Np. ten artykuł: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=15&n=3541 ma się nijak do
planet.mozillapl, ale na niej wylądował.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Marek Wawoczny 2006-03-07 20:57:30 CET
To może przy okazji, w tej chwili filtruje po tych fragmentach (już bez "calendar"):
mozill|firefo|thunderbird|gecko|sunbird|bugzill|camino|nvu|minimo|seamonkey|devmo

Coś jeszcze zmienić i dodać?
Comment 2 Marek Stępień 2006-03-07 21:07:01 CET
aviarypl, aviary.pl, flock,  xulrunner, xul...?

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.