Bug 849 - Propozycja współpracy
Summary: Propozycja współpracy
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.joomla.pl
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-03-17 15:44 CET by Maciej Borowik
Modified: 2012-06-05 07:40 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Maciej Borowik 2006-03-17 15:45:00 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1

Witam kolegów,
Joomla! to jeden z bardziej znanych projektów Open Source - podobnie jak FF.
W Polsce oficjalnym serwisem jest www.joomla.pl
Może byśmy się trochę powspierali nawzajem?

Propozycja:
Czy przygotowalibyście wersję instalacyjną FF dedykowaną dla uzytkowników
Joomla? (jest ich wiele tysięcy w Polsce).
- kilka zakładek dynamicznych i statycznych do polskich i międzynarodowych stron;
- kilka wyszukiwarek w serwisach Joomla! uwzględnionych w polu wyszukiwania;
- domyślna strona startowa przeglądarki;
...
Szczegóły do omówienia.

Zamieścimy i wyeksponujemy tą wersję do pobrania w naszych serwisach, napiszemy
o naszym wzajemnym wsparciu i partnerstwie, będziemy się starali promować
rozwiązania (np. w szablonach graficznych) uwzgledniające FF jako podstawową,
sugerowaną przegladarkę dla Joomla!
Szczegóły do omówienia.

Co myślicie?
Pozdrawiam serdecznie
Maciej Borowik
Polish Joomla! Team

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1.
2.
3.
Comment 1 Marek Stępień 2006-03-17 16:37:59 CET
Przedstawione wyżej założenia spełnione mogą być w ramach tzw. Community Edition
(wydania społecznościowego, CE) Firefoksa. CE muszą jednak spełniać pewne
warunki dot. ochrony znaków towarowych Mozilla Foundation:

- CE nie może używać nazwy "Mozilla"
- CE nie może używać oficjalnego logo "lis na tle kuli ziemskiej" ani w inny
sposób sugerować, że to oficjalny produkt Mozilla Foundation/Corporation
- nazwa programu musi wyraźnie dawać do zrozumienia, że jest to CE (np.
"joomla.pl Firefox Community Edition", albo "Firefox Community Edition by
joomla.pl", 'Firefox - wydanie społecznościowe joomla.pl" itp.).

Szczegóły:
http://www.mozilla.org/foundation/trademarks/community-edition-policy.html
http://www.mozilla.org/foundation/trademarks/policy.html

Istnieje możliwość stworzenia także wersji bardziej zmodyfikowanej, zgodnie z
warunkami MPL/LGPL/GPL, ale taka wersja nie ma prawa zawierać w nazwie słowa
"Firefox".

To tyle jeśli chodzi o prawne ograniczenia, jest też drobny problem
techniczno-infrastrukturalny: wersja zmodyfikowana nie będzie mogła być
aktualizowana inkrementalnymi łatkami mozilla.org; o proces aktualizacji trzeba
by zadbać w tym wypadku samodzielnie.

Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to wszystko zniechęcająco. :)
Comment 2 Maciej Borowik 2006-03-17 16:55:10 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Przedstawione wyżej założenia spełnione mogą być w ramach tzw. Community Edition
> (wydania społecznościowego, CE) Firefoksa. CE muszą jednak spełniać pewne
> warunki dot. ochrony znaków towarowych Mozilla Foundation:
> 
> - CE nie może używać nazwy "Mozilla"
> - CE nie może używać oficjalnego logo "lis na tle kuli ziemskiej" ani w inny
> sposób sugerować, że to oficjalny produkt Mozilla Foundation/Corporation
> - nazwa programu musi wyraźnie dawać do zrozumienia, że jest to CE (np.
> "joomla.pl Firefox Community Edition", albo "Firefox Community Edition by
> joomla.pl", 'Firefox - wydanie społecznościowe joomla.pl" itp.).

Propozycja dotyczy wykonania przedmiotowej wersji przez polski zespół FF.
Zakładam, że jeśli zostanie zrealizowana - będzie zgodna z tymi warunkami ;)
Natomiast odnośnie promocji FF na naszych stronach - zastosujemy się do
otrzymanych wskazówek i / lub ograniczeń.

> Istnieje możliwość stworzenia także wersji bardziej zmodyfikowanej, zgodnie z
> warunkami MPL/LGPL/GPL, ale taka wersja nie ma prawa zawierać w nazwie słowa
> "Firefox".


Nie sądzę, żeby była taka potrzeba.

> To tyle jeśli chodzi o prawne ograniczenia, jest też drobny problem
> techniczno-infrastrukturalny: wersja zmodyfikowana nie będzie mogła być
> aktualizowana inkrementalnymi łatkami mozilla.org; o proces aktualizacji trzeba
> by zadbać w tym wypadku samodzielnie.

Nie znam dostatecznie dobrze FF, ale czy na pewno takie modyfikacje wersji
instalacyjnej jak:
- wstawienie kilku zakładek (dynamicznych, statycznych)
- podłączenie kilku wyszukiwarek na naszych stronach pod pole Wyszukaj FF
- ustawienie strony domowej na www.joomla.pl
spowodują jakiekolwiek ograniczenie w upgrade FF do nowszych wersji ??
Przecież jeśli sobie samemu te rzeczy ustawię w moim FF, to aktualizacje
(robiłem) tego nie ruszają ...

> Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to wszystko zniechęcająco. :)

Jasne, że nie :)
Mam nadzieję na dobrą współpracę.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2012-04-14 07:05:36 CEST
chyba nieaktualne?
Comment 4 Stefan Plewako :stef 2012-04-23 16:32:37 CEST
Usuwanie statusu PRZEDAWNIONY i przywracanie stanu poprzedzającego, zob. http://bugs.aviary.pl/show_bug.cgi?id=4114#c19
Comment 5 Joanna Mazgaj 2012-06-05 07:40:48 CEST
Nieaktualne. Zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.