Bug 853 - "Jedno lub wiele" zastąpić "Jedno lub więcej" [ @ /toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties ]
Summary: "Jedno lub wiele" zastąpić "Jedno lub więcej" [ @ /toolkit/chrome/mozapps/ext...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-08 21:30 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-08 21:30:34 CEST
en-us:
blocklistNotifyMsg=A security update to %S has indicated that one or more of you
r extensions are no longer considered safe.

pl:
blocklistNotifyMsg=Aktualizacja bezpieczeństwa dla programu %S wskazuje, że je
dno lub wiele zainstalowanych rozszerzeń nie jest bezpieczne.

Nie brzmi to zbyt dobrze (trudno np. dwa rozszerzenia określać jako "wiele") i
końcówka "bezpieczne" nie zgadza mi się z końcówką "zaisntalowanych".
MP:
blocklistNotifyMsg=Aktualizacja bezpieczeństwa dla programu %S wskazuje, że je
dno lub więcej zainstalowanych rozszerzeń nie jest bezpiecznych.
Comment 1 Marek Stępień 2006-04-23 17:00:54 CEST
fxd b&t
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:51:47 CET
Verified. Już tego nie ma.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.