Bug 854 - Zmienić "Dodaj zakadki do wszystkich kart" [ @ /browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties ]
Summary: Zmienić "Dodaj zakadki do wszystkich kart" [ @ /browser/chrome/browser/places...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-08 22:15 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-08 22:15:19 CEST
1. W pliku browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties jest
użyte windowsowe kodowanie znaków, zamiast UTF-8.

2.
JEST:
Dodaj zakadki do wszystkich kart
PB:
Dodaj wszystkie karty do zakładek

en-us:
dialogTitleAddMulti=Bookmark All Tabs

3.
dialogTitleAddLivemark można usunąć: bug 330063
Comment 1 Marek Stępień 2006-04-23 17:04:29 CEST
fxd b+t
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-30 12:49:03 CET
Jest: "Dodaj zakładki do wszystkich kart..."

Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.