Bug 857 - Złe kodowanie znaków w appstrings.properties [ @ /browser/chrome/overrides/appstrings.properties ]
Summary: Złe kodowanie znaków w appstrings.properties [ @ /browser/chrome/overrides/ap...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-08 23:09 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-08 23:09:35 CEST
W browser/chrome/overrides/appstrings.properties jest windowsowe kodowanie
znaków, zamiast UTF-8
Comment 1 Marek Stępień 2006-04-08 23:12:18 CEST
Fixed on trunk. W 1.8 nie ma tego błędu.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:48:16 CET
Verified (mozilla-1.9.1 & trunk)
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:48:52 CET
O! Bugzilla w końcu wysłała jakieś powiadomienie :)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.