Bug 858 - Nieprzetłumaczone proxyResolveFailure.title [ @ /browser/chrome/overrides/netError.dtd ]
Summary: Nieprzetłumaczone proxyResolveFailure.title [ @ /browser/chrome/overrides/net...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Fennec
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Stefan Plewako :stef
QA Contact: fennec
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 3102
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 02:04 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2015-02-16 19:40 CET (History)
7 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (2.42 KB, patch)
2006-04-09 02:29 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 02:04:11 CEST
W browser/chrome/overrides/netError.dtd jest nieprzetłumaczone
proxyResolveFailure.title:

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Unable to find the proxy server">

Parę innych rzeczy też możnaby poprawić, a proxyResolveFailure.title powinno być
zmienione również w 1.8.0 (są na to szanse?)
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-04-09 02:29:53 CEST
Created attachment 734 [details]
Patch (trunk)

Tam gdzie nie widać, co robi patch - usuwa białe znaki :)

PS. "Nie można odnaleźć serwera proxy" wydaje mi się tutaj lepsze niż np.
"Nie odnaleziono serwera proxy"
Comment 2 Marek Stępień 2006-04-09 11:27:02 CEST
Poprawione, b&t.

W 1.8.0 niby można poprawiać, ale jeden mój patch na 1.8.0 czeka już 4 miesiące
na approval, więc nie wiem, czy jest sens...
Comment 3 Hubert Gajewski 2006-04-09 11:31:01 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)

> W 1.8.0 niby można poprawiać, ale jeden mój patch na 1.8.0 czeka już 4 miesiące
> na approval, więc nie wiem, czy jest sens...

Próbować zawsze można.
Comment 4 Marek Stępień 2006-04-20 12:14:18 CEST
Co do 1.5.0.x - spróbujemy to poprawić w 1.5.0.3:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=334794
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:46:43 CET
W Fx przetłumaczone, ale problem powrócił w Fenneku
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2010-11-18 12:28:09 CET
biorę to.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2012-04-14 08:35:28 CEST
stas? ostatni bug z 2006 :) GOGOGOGO! :)
Comment 8 Adrian Kalla :Adrianer 2012-10-22 10:11:59 CEST
Mianuje ten bug oficjalnie najstarszym niezamknietym bugiem :)
Comment 9 Bartosz Piec 2012-10-22 10:23:14 CEST
To może Sara teraz go rozwali?
Comment 10 Sara Prussak :sara 2012-11-26 10:54:50 CET
Wysłane do hg na aurorze i becie. Nad central chwilowo nie pracuję, więc tam jeszcze nie jest ruszone.
Comment 11 Sara Prussak :sara 2013-03-29 10:43:54 CET
Nigdzie w fennekowych plikach już tego błędu nie widzę, ale znalazłam go w b2g/chrome/overrides/netError.dtd
Comment 13 Hubert Gajewski 2015-02-16 19:40:34 CET
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.