Bug 859 - Nazwa programu nie powinna być tłumaczona
Summary: Nazwa programu nie powinna być tłumaczona
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 852
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 11:09 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:36 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 11:09:29 CEST
Gallery nie powinno być tłumaczone na Galeria. Sprawdziłem inne lokazlizacje. Z
kilku, które wybrałem - tylko Rosjanie tak zrobili. Nie wydaje mi się, żeby to
był dobry pomysł.

Pozwolę sobie ustawiać zgłaszane błędy jako blokujące błąd 852.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-04-10 14:26:39 CEST
Ok, generalnie masz rację - sama z początku zostawiałam nazwę 
własną "Gallery", ale w niektórych komunikatach brzmiało to trochę 
potworkowato, więc zdecydowałam się jednak na jej polski odpowiednik.
Zobacz choćby komunikat "Należy ją włączyć przed uruchomieniem 
Gallery." i "Aby Gallery działało poprawnie
należy zwiększyć ten limit do co najmniej <b>%sMB</b>."
W tych przypadkach, aż się prosi żeby użyć słowa "galerii" (słowa galerii 
jako aplikacji a nie jako nazwy własnej). 

Może zatem, dobrym rozwiązaniem byłoby wydzielić te elementy, ktore 
traktują Gallery jako produkt "Gallery" i jako aplikację czyli "galerię"? 
Comment 2 Hubert Gajewski 2006-04-22 20:13:36 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)

> Może zatem, dobrym rozwiązaniem byłoby wydzielić te elementy, ktore 
> traktują Gallery jako produkt "Gallery" i jako aplikację czyli "galerię"? 

Na razie wszędzie widzę to słowo z wielkiej litery. A skoro występuje z wielkiej
- to chodzi właśnie o nazwę produktu :)
Comment 3 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:47:35 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 4 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:36:29 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu).

Wszędzie jest "Gallery" lub nazwa zwyczajowa "galeria" (chyba, że to początek zdania, wtedy "Galeria") - ok.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.