Bug 860 - Korekta tłumaczenia pliku update.pl.po
Summary: Korekta tłumaczenia pliku update.pl.po
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on: 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 880 881 882 883 884 898 899 900
Blocks: 852
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 12:30 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:37 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 12:30:55 CEST
Ponieważ nie chcę wszystkich poprawek zgłaszać w jednym błędzie - ustawiam
tracking-bug. Jak skończę umieszczę tutaj plik update.pl.po po zmianach i diffa.
Zmiany dotyczące poszczególnych stringów będą zgłaszane w osobnych błędach.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-04-10 14:16:00 CEST
Super, dzięki za pomoc.
Z zaproponowanymi do tej pory zmianami zgadzam się 99%.
Ostatni 1% wahania dotyczy tłumaczenia nazwy galerii "Gallery".
Ale o tym w odpowienim wątku.
Comment 2 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:47:20 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 3 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:37:40 CEST
Trochę czasu minęło, ale -> ZWERYFIKOWANY.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.