Bug 863 - Zmienić "Safe mode wyłączony" na "Tryb bezpieczny wyłączony"
Summary: Zmienić "Safe mode wyłączony" na "Tryb bezpieczny wyłączony"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 12:54 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 12:54:41 CEST
JEST:
Safe mode wyłączony.

MOJA PROPOZYCJA:
Tryb bezpieczny wyłączony.

en-us:
Safe mode disabled.

Nie sprawdzałem, gdzie to jest używane, ale "tryb bezpieczny" jest częstym
tłumaczeniem "safe mode" w aplikacjach.
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-04-09 13:22:56 CEST
Sprawdziłem: http://pl2.php.net/features.safe-mode
Comment 2 Piotr Komoda 2006-04-09 15:02:45 CEST
Zwierz: Safe mode tlumaczymy jako Tryb Awaryjny. To samo dotyczy bledu 865.
Comment 3 Hubert Gajewski 2006-04-09 15:19:49 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Zwierz: Safe mode tlumaczymy jako Tryb Awaryjny. To samo dotyczy bledu 865.

Przeczytaj co ta funkcja robi w PHP. To coś zupełnie innego niż "safe mode"
znane z Windows czy z Firefoksa.

Comment 4 Piotr Komoda 2006-04-09 15:46:12 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Przeczytaj co ta funkcja robi w PHP. To coś zupełnie innego niż "safe mode"
> znane z Windows czy z Firefoksa.

Faktycznie, zwracam honor w takim razie.
Comment 5 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:45:16 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 6 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:01:21 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.