Bug 864 - Zmienić "Błąd: Twoja wersja PHP jest skonfigurowany z włączonym safe mode. "
Summary: Zmienić "Błąd: Twoja wersja PHP jest skonfigurowany z włączonym safe mode. "
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 13:21 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:03 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 13:21:30 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 17

JEST:Błąd: Twoja wersja PHP jest skonfigurowany z włączonym safe mode. Zanim
uruchomisz Galerię musisz go wyłączyć.

MOJA PROPOZYCJA:
Błąd: Zainstalowana wersja PHP działa w trybie bezpiecznym. Należy wyłączyć tryb
bezpieczny przed uruchomieniem Gallery.

en-us:
Error: Your version of PHP is configured with safe mode enabled.  You must
disable safe mode before Gallery will run.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:45:12 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:03:24 CEST
Jest inaczej niż proponowałem, ale za to lepiej. Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.