Bug 867 - Zmienić "Ostrzeżenie: Funkcja exec() została wyłaczona w twoim PHP, za pomocą parametru <b>disabled_functions</b> w pliku php.ini."
Summary: Zmienić "Ostrzeżenie: Funkcja exec() została wyłaczona w twoim PHP, za pomocą...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 14:30 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:07 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 14:30:57 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 20

JEST:
Ostrzeżenie: Funkcja exec() została wyłaczona w twoim PHP, za pomocą parametru
<b>disabled_functions</b> w pliku php.ini. W związku z tym nie będzie możliwe
używanie modułów wymagających zewnętrznych binariów (np. ImageMagick, NetPBM czy
Ffmpeg). Aby to zmienić dla całego serwera, wyedytuj globalny plik php.ini.

MOJA PROPOZYCJA:
Ostrzeżenie: Funkcja exec() została w zainstalowanym PHP wyłaczona , za pomocą
parametru <b>disabled_functions</b> w pliku php.ini. W związku z tym nie będzie
możliwe używanie modułów wymagających zewnętrznych binariów (np. ImageMagick,
NetPBM czy Ffmpeg). Można zmienić te ustawienia dla całego serwera, edytując
globalny plik php.ini.

en-us:
Warning: The exec() function is disabled in your php by the
<b>disabled_functions</b> parameter in php.ini. You won't be able to use modules
that require external binaries (e.g. ImageMagick, NetPBM or Ffmpeg). This can
only be set server-wide, so you will need to change it in the global php.ini.

Nie podobają mi się te "binaria", ale nie mam lepszych propozycji.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:42:50 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:07:17 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu). Jest lepiej - bez podanego przeze mnie zbędnego przecinka i spacji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.