Bug 87 - Pobieranie programów jako torrent
Summary: Pobieranie programów jako torrent
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-07 22:11 CEST by Tomasz Kasprzak
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Tomasz Kasprzak 2004-06-07 22:11:23 CEST
Mozilla.org wprowadziła możliwość pobierania plików jako torrenty. Taka opcja
przydał by się również dla firefox.pl i thunderbird.pl.

Oprogramowanie BitTorrent powstało z założenia dla odciążania serwerów ftp, z
których intensywnie jest pobierane oprogramowanie
(http://www.bitconjurer.org/BitTorrent/introduction.html). Co prawda firefox.pl
nie jest straszliwie oblegany, ale w końcu wszyscy starają się to zmienić.
Pobieranie z mirrorów SourceForge czasem bywa uciążliwe, a opertorów
odzwierciedleń odciążenie nie powinno zbytnio zmartwić.

Torrenty nie są zbyt trudne do przygotwania, a ich obecnośc może ułatwić życie
użytkownikom.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-07 22:20:14 CEST
Czy moglbym dostac informacje jak stawia sie torrenta? Jakis demon, cos?
Comment 2 Tomasz Kasprzak 2004-06-08 12:29:58 CEST
Najważnijeszym elementem jest tracker - zarządza połączeniami. Znajduje się w
oryginalnym pakiecie Bittorrenta
(http://www.bitconjurer.org/BitTorrent/download.html), napisany jest w Pythonie.
Najprossze uruchamianie:

python bttrack.py --port 6969 --dfile dstate --logfile tracker.log

Piki .torrent tworzy się przy pomocy klienta, oryginalnego lub jakiegoś innego,
na przykład Azureusa z graficznym intrefejsem. Przy towrzeniu pliku potrzbebny
jest URL trackera - przy trackerze uruchomionym jak powyżej jest to
http://serwer:6969/annoounce . Tak przygotowany plik należy umieścić na stronie,
 przy czym serwer powinien przsyłać pliki .torrent jako
application/x-bittorrent. Wpis do httpd.conf:

AddType application/x-bittorrent .torrent

Na koniec potrzebny jest jeszcze przynajmniej jeden seeder - klient, który ma
cały plik. Może pracować też na serwerze, ale to nie odciąży ruchu z serwera.
Seeder musi mieć plik .torrent i całość udostępnianego pliku. No i link do pliku
.torrent. 

Nie wiem, czy na serwerze jest zainstalowany python, nie udało mi się jeszcze
znaleźć żadnego lekkiego trackera napisanego w PHP - zwykle są dystrybowane z
całym serwisem do dzielenia się oporgramowaniem, a nie o to chodzi. Jest też
BNBT napisany w C++ (http://bnbt.go-dedicated.com/). Na dzień dzisiejszy nie mam
(jeszcze :-) ) kometencji i czasu przepisac oryginalnego trackera w PHP - może
po czerwcowej części sesji.

Jak zaznaczyłem, to tylko propozycja. W miarę możliwości w domu mam odpalonego
Azureusa seedującego w tej chwili Mozillę 1.8a dla Windows. Torrenty wydają mi
się dość popularne głównie wśród bardziej doświadczonych użytkowników, których
nie przeraża opcja uruchamiania dodatkowego programu. To chyba część grupy
docelowej firefox.pl ... 
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-06-08 19:00:10 CEST
ok. pomysl mi sie podoba, ale po wydaniu Fx 0.9 - teraz jest mnostwo innej roboty.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 17:58:38 CEST
Mozilla Foundation przejmuje wydawanie wydawanie buildow. Juz nic nie poradzimy
tutaj...

WONTFIX
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-22 18:04:30 CEST
v.
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:34:38 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.