Bug 871 - Zmienić "Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na uploadowanie plików (parametr <b>file_uploads</b> w pliku php.ini)."
Summary: Zmienić "Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na uploadowanie p...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 16:02 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:23 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 16:02:23 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 29

JEST:
Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na uploadowanie plików
(parametr <b>file_uploads</b> w pliku php.ini). Jeśli chcesz, aby było możliwe
przesyłanie plików do Galerii za pomocą przeglądarki internetowej, musisz
włączyć tę opcję.

MOJA PROPOZYCJA:
Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na wysyłanie plików (parametr
<b>file_uploads</b> w pliku php.ini). Aby wysyłanie plików do Gallery za pomocą
przeglądarki internetowej było możliwe, należy włączyć tę opcję.

en-us:
Warning: Your PHP is configured not to allow file uploads (<b>file_uploads</b>
parameter in php.ini). You will need to enable this option if you want to upload
files to your Gallery with a web browser.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:41:16 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:23:00 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu). Jest "galeria", nie "Gallery" (ok).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.