Bug 873 - Zmienić "Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na uploadowanie plików większych niż (...)"
Summary: Zmienić "Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na uploadowanie p...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 16:45 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:25 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 16:45:48 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 31

JEST:
Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na uploadowanie plików
większych niż %sb (parametr <b>upload_max_filesize</b> w pliku php.ini).
Powinieneś zwiększyć ten limit, aby umożliwić uploadowanie większch plików.

MOJA PROPOZYCJA:
Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na wysyłanie plików większych
niż %sb (parametr <b>upload_max_filesize</b> w pliku php.ini). Aby było to
możliwe, należy zwiększyć ten limit.

en-us:
Warning: Your PHP is configured to limit the size of file uploads to %sb
(<b>upload_max_filesize</b> parameter in php.ini). You should rise this limit to
allow uploading bigger files.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:41:08 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:25:29 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu).

Jest:
"Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na wysyłanie plików większych niż %sb "
"(parametr <b>upload_max_filesize</b> w pliku php.ini). Aby umożliwić wysyłanie większych "
"plików, należy zwiększyć ten limit."

(OK)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.