Bug 876 - Wirtualny host dla camino.org.pl
Summary: Wirtualny host dla camino.org.pl
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie inny
: P2 trywialny
Assignee: Tomasz Skorski
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-20 18:42 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2006-04-20 18:42:49 CEST
Potrzebny jest vhost dla www.camino.org.pl. Wpis w DNSie już jest, katalogi w
~/sites też, wystarczy tylko skonfigurować Apache'a.

Mrman, jakbyś miał chwilkę... ;-)
Comment 1 Tomasz Skorski 2006-04-20 19:20:24 CEST
zrobione.
Comment 2 Marek Stępień 2008-05-01 11:17:44 CEST
Mass change, odfiltruj po slowie kluczowym: swieto-pracy

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.