Bug 879 - Nieaktualne wersje Camino na m-e.org/pl/products
Summary: Nieaktualne wersje Camino na m-e.org/pl/products
Status: RESOLVED WORKSFORME
Alias: None
Product: www.mozilla-europe.org/pl
Classification: Archiwum
Component: Tłumaczenie (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.mozilla-europe.org/pl/prod...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-22 18:08 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2006-04-22 18:08:35 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.8) Gecko/20060321 Firefox/2.0a1
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.8) Gecko/20060321 Firefox/2.0a1

Jest:

"Pobierz: Mac OS X (1.0b1, angielski, 7.8MB), Mac OS X (0.8.2, polski, 7.2MB). "

Powinno być:

"Pobierz: Mac OS X (1.0, wersja wielojęzyczna, w tym po polsku)"

Link do buildu: http://www.caminobrowser.org/download/releases/1.0-MultiLang/

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Marek Stępień 2006-09-10 22:05:47 CEST
Obecnie link prowadzi do caminobrowser.org i nie podaje wprost nru wersji.

wfm
Comment 2 Marek Stępień 2008-05-01 11:14:08 CEST
Mass change, odfiltruj bugspam po slowie kluczowym: niech-sie-swieci-1-maja. :)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.