Bug 88 - resztki "komponuj"
Summary: resztki "komponuj"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 208
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-08 13:11 CEST by wadimd
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description wadimd 2004-06-08 13:11:41 CEST
W dialogu 'konfiguracja kont' mamy jeszcze "kompononowanie". W głównych opcjach
mamy 'Tworzenie' a oba kawałki UI odnoszą się do podobnych ustawień. IMHO
trzebaby to ujednolicić. We wspomnianej konfiguracji kont mamy grupę 'tworzenie
wiadomości', gdzie jest checkbox 'komponuj (...) w HTML'

W tym samym miejscu poniżej jest checkbox 'Podczas komponowania odpowiedzi...' -
możnaby to skrócić do 'Przy odpowiadaniu automatycznie...'

No i jest jeszcze 'komponowanie' w tytule okna tworzenia wiadomości.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-06-09 02:09:49 CEST
Zastanawiam sie co z tym fantem zrobic, bo z jednej strony nie zaszkodzilo by to
ujednolicic, ale z drugiej strony... "Komponuj" pozmienialem tylko tam, gdzie w
oryginale bylo "Write". Tlumaczenia Compose, Composing, Composition, itp.
zostawilem nietkniete, wiec teoretycznie wszystko jest OK.

Rozwiazal bym ten blad jako INVALID lub WONTFIX, ale niech sie jeszcze inni
wypowiedza.
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-16 18:53:32 CEST
Tylko że angielskie 'compose' ma szersze znaczenie niż polskie 'komponować'.

IMHO należy się całkowicie pozbyć tego 'komponowania' na rzecz 'tworzenia' lub
'pisania'.
Comment 3 Piotr Komoda 2004-06-17 02:57:19 CEST
-> Tb 0.8
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-07-10 01:44:01 CEST
mass reassign Q&A -> Cleriic
Comment 5 Piotr Pielach 2004-09-23 14:40:09 CEST
Wygląda na to, że "komponowaniem" zająć się trzeba będzie w 0.9
Comment 6 Piotr Komoda 2004-10-18 00:55:08 CEST
Fixed on trunk.
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 17:34:42 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.