Bug 886 - Slownictwo typowe dla przegladarki w oknie akceptowania certyfikatu
Summary: Slownictwo typowe dla przegladarki w oknie akceptowania certyfikatu
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 922
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-24 21:17 CEST by Sebastian Murawski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Podkreślenia z błedami. (13.44 KB, image/png)
2006-04-24 21:19 CEST, Sebastian Murawski
no flags Details

Description Sebastian Murawski 2006-04-24 21:17:06 CEST
W oknie akceptowania certyfikatu są błędy rzeczowe. Zamiast pisać o serwerach
pocztowych jest o witrynach i zamiast pisać o programie pocztowym jest o
przeglądarce.

Okno z błędem występuje np. dla certyfikatu self-signed przy połączeniach TLS/SSL.
Comment 1 Sebastian Murawski 2006-04-24 21:19:01 CEST
Created attachment 735 [details]
Podkreślenia z błedami.
Comment 2 Marek Stępień 2006-05-23 01:09:20 CEST
Błąd po stronie mozilla.org. Ten sam plik jest używany przez Firefoksa i
Thunderbirda. O ile w Firefoksie te teksty mają sens, o tyle w Thunderbirdzie
rzeczywiście trochę nie pasują...

http://lxr.mozilla.org/mozilla1.8/source/security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/newserver.dtd#40
http://lxr.mozilla.org/mozilla1.8/source/security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/newserver.properties#40
Comment 3 Marek Stępień 2006-09-09 13:53:28 CEST
Zglosilem blad w bmo:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=351925

Tu nic wiecej nie zrobimy.

invalid (zgodnie z polityka oznaczania bledow przeniesionych do b.m.o)
Comment 4 Hubert Gajewski 2006-09-10 14:00:38 CEST
VERIFIED

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.