Bug 889 - Schemat zamiast Motyw w tłumaczeniu
Summary: Schemat zamiast Motyw w tłumaczeniu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: SeaMonkey
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: Marek Wawoczny
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-05-01 23:17 CEST by Adrian Kalla :Adrianer
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Adrian Kalla :Adrianer 2006-05-01 23:17:15 CEST
SeaMonkey 1.0.1 PL:
w tłumaczeniu pojawił się w wielu miejscach znowu schemat zamiast Motyw (np.
Widok/Zastosuj schemat). 
Nie mam zielonego pojęcia jakim cudem on się tam znowu znalazł :/

Może tak jedynie ktoś z ciekawości sprawdzić, czy w 1.0 PL też tak było?
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2006-07-21 02:20:38 CEST
fixed w 1.0.2 PL
Comment 2 Katarzyna Stawarz 2010-03-28 06:58:15 CEST
V.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.