Bug 89 - Tłumaczenie Firefoksa 0.9
Summary: Tłumaczenie Firefoksa 0.9
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 45
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-08 18:54 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-08 18:54:56 CEST
Wydanie 0.9 się zbliża. Warto także monitorować
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=245831 .

Jak zamierzamy tłumaczyć 0.9? Model "community" w rodzaju wiki na mozillapl.org?
Czy dzielimy to ściśle między siebie? 

Główne zmiany od 0.8 wpływające na GUI:
- menedżer dodatków
- menedżer skórek
- pod Linuksem nie ma już Narzędzia > Opcje, jest Edit > Preferences (Edycja >
Preferencje)
- blokada blokady menu kontekstowego (w zaawansowanych opcjach JS) 
- do Firefoksa dołączana jest też domyślnie Pomoc

Aha, Gandalf, jak tam Twój zamiennik dla MozillaTranslatora? :)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-08 20:27:21 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 45 ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:20 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:59 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:29:23 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.