Bug 897 - Lokalizacja Bugzilli 2.22
Summary: Lokalizacja Bugzilli 2.22
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Pawel Chmielowski
URL: http://others.aviary.pl/wiki/index.ph...
Depends on:
Blocks: 583
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-05-15 16:09 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:52 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
diff dla części katalogu admin (zgodnie życzeniem na wiki) (36.44 KB, patch)
2006-05-15 22:26 CEST, wadimd
no flags Details
latka z poprawkami dla katalogu admin (131.04 KB, patch)
2006-05-23 22:30 CEST, wadimd
no flags Details

Description Zbigniew Braniecki 2006-05-15 16:09:12 CEST
Lokalizacja Bugzilli 2.22.

Pracuje nad tym.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2006-05-15 16:10:08 CEST
qa->prefiks
cc->roman

Roman, masz czas zeby pomoc przy 2.22?
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2006-05-15 16:14:39 CEST
Nikdo, jakbys mogl zerknac na URL.

Ja teraz merguje kolejne katalogi (attachment, bug, flag itp.)
Comment 3 wadimd 2006-05-15 22:26:43 CEST
Created attachment 739 [details]
diff dla części katalogu admin (zgodnie życzeniem na wiki)

admin - tłumaczenia i poprawki - porcja 1. ( katalogi: ./ ./classifications -
./groups )
Comment 4 wadimd 2006-05-15 22:28:02 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Created an attachment (id=739) [edit]
> diff dla części katalogu admin (zgodnie życzeniem na wiki)
> 
> admin - tłumaczenia i poprawki - porcja 1. ( katalogi: ./ ./classifications -
> ./groups )

jutro dokonczę admin...

Comment 5 wadimd 2006-05-16 22:33:17 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)

> 
> jutro dokonczę admin...
> 
> 
Chwilowo utknąłem na admin/params - wszystko jest do przetłumaczenia ;-)

Comment 6 wadimd 2006-05-23 22:30:26 CEST
Created attachment 741 [details]
latka z poprawkami  dla katalogu admin

katalog admin raczej zrobiony... ;-)
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2007-03-10 13:44:28 CET
2.22 nie bedzie lokalizowane.

Lokalizacja Bugzilli 3.0 - parz bug 1126.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.