Bug 9 - Alternatywne skorki
Summary: Alternatywne skorki
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 345
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-02-23 22:58 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-23 22:58:44 CET
Szukamy chetnych do wykonania alternatywnych skorek dla serwisu.
Jesli ktos chcialby sprobowac prosze o kontakt. Docelowo chcialbym aby doszly,
dwa, trzy schematy.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-23 22:59:11 CET
biore na siebie
Comment 2 Marek Stępień 2004-02-23 23:39:29 CET
Dodam, że HTML ma pozostać raczej bez zmian. Skórki powinny być jedynie zestawem
obrazków i arkuszy stylów.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-02-23 23:59:30 CET
No, jesli skorka bedzie naprawde efektowna, to drobne zmiany nie sa wykluczone :)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:40:14 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-07-18 00:44:36 CEST
Firefox.pl ma alternatywne skórki - z mniejszą lub większą czcionką. Innych nie
ma sensu robić, biorąc pod uwagę przewidywany czas dalszego niezależnego
istnienia tej strony.

WONTFIX

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.