Bug 904 - Korekta helpa przed wydaniem Firefox 2.0
Summary: Korekta helpa przed wydaniem Firefox 2.0
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: firefox
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on: 1024 1029 1030 1031
Blocks: 623
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-06-05 22:27 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-04 05:30 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Aktualizacja Helpa dla 2.0 (bez firebird-toc.rdf) (86.09 KB, patch)
2006-09-13 23:21 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2006-06-05 22:27:59 CEST
Wrzucę tu wszystkie wątpliwości, jakie mam dot. helpa w Bon Echo.

1. Plik prefs.xhtml
http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1.8/source/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml#505
chrome://browser/locale/help/prefs.xhtml#advanced_safebrowsing

JEST:
Należy zaznaczyć tę opcję, jeśli program &brandShortName; ma sprawdzać, czy
oglądana strona może stanowić próbę oszustwa i wyłudzenia danych osobistych.

"Stanowić" źle tu brzmi, ale na razie nie mam na to dobrej alternatywy.

en-us:
Check this option if you want &brandShortName; to actively check whether
the site you are visiting may be an attempt to mislead you into providing
personal information.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2006-08-31 19:42:18 CEST
> Należy zaznaczyć tę opcję, jeśli program &brandShortName; ma sprawdzać, czy
> oglądana strona może stanowić próbę oszustwa i wyłudzenia danych osobistych.
> 
> "Stanowić" źle tu brzmi, ale na razie nie mam na to dobrej alternatywy.

Może po prostu: "Należy zaznaczyć tę opcję, jeśli program &brandShortName; ma
sprawdzać, czy oglądana strona może być próbą oszustwa i wyłudzenia danych
osobistych."

Comment 2 Marek Stępień 2006-09-10 01:48:06 CEST
Należy zwrócić szczególną uwagę na obrazki w helpie.

Uwaga do samego siebie: ...i na flagę 'binary' przy wrzucaniu ich do cvsa. ;-)
Comment 3 Marek Stępień 2006-09-13 23:21:33 CEST
Created attachment 761 [details]
Aktualizacja Helpa dla 2.0 (bez firebird-toc.rdf)

Do przejrzenia.
Comment 4 Marek Stępień 2006-09-14 00:45:02 CEST
Patch wylądował b+t, ale do niedzieli zbieram poprawki. ;-)

Proszę testować help w nightly buildach, sprawdzać, czy wszystkie pozycje spisu
treści otwierają właściwe dokumenty, czy przyciski "Pomoc" w różnych oknach
otwierają właście dokumenty, sprawdzić zgodność helpa z tekstami w GUI
(zwłaszcza dla plików niezmienionych w tym patchu) i ogólnie, zgłaszać uwagi.

Małe rzeczy jako komentarze tutaj, duże rzeczy jako bugi zależne od tego.
Comment 5 Hubert Gajewski 2006-09-14 00:52:36 CEST
Pierwsze poprawki, dokładniejsza korekta w weekend.

menu_reference.xhtml
+ Chcąc zmienić stronę startową należy wybrać &pref.menuPath; i przejść do
panelu <em>Główne</em>, a&nbsp;następnie nacisnąć jeden z&nbsp;przycisków:
<em>Użyj bieżącej strony</em> (jeśli akurat otwartych jest kilka kart, można
mieć kilka stron startowych), <em>Użyj zakładki...</em> (pozwala na wybór strony
lub kilku stron z&nbsp;zakładek), <em>Użyj pustej strony</em> lub po prostu
wpisać nowy adres strony startowej.</p>

Nie ma czegoś takiego jak "Użyj pustej strony"


popup.xhtml
+<p>W panelu tym dostępne są następujące &pref.plural; dotyczące ciasteczek:</p>

Chyba chodziło o wyskakujące okna


prefs.xhtml
-	<title>&pref.pluralCaps; przeglądarki &brandShortName;</title>
+	<title>Opcje przeglądarki &brandFullName;</title>

?!

+  także dokonać od razu z&nbsp;poziomu okna <span
class="win">opcji</span><span class="noWin">preferencji</span>,

wymieniamy nazwy okna: dlatego proponuję: "Opcji" i "Preferencji" (z dużych liter)

+ nieuciążliwy. Można więc zezwolić im na otwieranie takich okienek
+ mimo blokady. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk <em>Wyjątki...</em>,

przecinek przed "mimo"

+ denerwujące zachowania. Aby całkowicie wyłączyć JavaScript, należy
+ zaznaczyć to pole. Całkowite wyłączenie JavaScriptu może jednak

raczej "odznaczyć"

+  działania apletów Javy konieczna jest instalacja wtyczki Javy.</p>

"działania apletów konieczna jest instalacja wtyczki Javy"
(wyżej jest już użyte "apletów Javy", więc wiadomo, o co chodzi)

+   języka polskiego i&nbsp;innych języków środkowoeuropejskich:
<em>Środkowoeuropejskie</em>,

Na tej liście powinno być wszystko z małych liter (np. "środkowoeuropejskie")-
wpisuję tu, by mi nie umknęło

+  zdefiniowanych w systemie operacyjnym zamiast tych wybranych powyżej.</p>

przecinek przed "zamiast"

+ <p>Okno &bdquo;Czynności pobierania&rdquo;, które można otworzyć naciskając
+  przycisk <em>Zarządzaj...</em> zawiera listę typów pobranych plików.

przecinek przed "zawiera" (mamy tu wtrącenie)

+ z&nbsp;witryny informacyjnej, albo tytuły wpisów z&nbsp;bloga. Treść kanałów

przed "albo" nie powinno być przecinka

+ Aby wybrać metodę subskrypcji, należy ją wybrać z&nbsp;listy.</p>

"Aby określić metodę subskrypcji, należy ją wybrać z&nbsp;listy.</p>"
Comment 6 Marek Stępień 2006-09-14 01:25:36 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> Pierwsze poprawki, dokładniejsza korekta w weekend.
> 
> menu_reference.xhtml
> Nie ma czegoś takiego jak "Użyj pustej strony"

Poprawione przed wrzuceniem.

> popup.xhtml
> +<p>W panelu tym dostępne są następujące &pref.plural; dotyczące ciasteczek:</p>
> 
> Chyba chodziło o wyskakujące okna

Eee... Oczywiście. Nie wiem, skąd to się wzięło... ;-)
 
> 
> prefs.xhtml
> -	<title>&pref.pluralCaps; przeglądarki &brandShortName;</title>
> +	<title>Opcje przeglądarki &brandFullName;</title>
> 
> ?!

#aviarypl:
<marcoos> pref.pluralCaps to obie nazwy w spanach
<marcoos> odpowiedni z nich ma display: none
<marcoos> ale na title to nie działa
<marcoos> i dostajesz
<marcoos> OpcjePreferncje przeglądarki Firefox
 
> +  także dokonać od razu z&nbsp;poziomu okna <span
> class="win">opcji</span><span class="noWin">preferencji</span>,
> 
> wymieniamy nazwy okna: dlatego proponuję: "Opcji" i "Preferencji" (z dużych liter)

Poprawiony.

> + nieuciążliwy. Można więc zezwolić im na otwieranie takich okienek
> + mimo blokady. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk <em>Wyjątki...</em>,
> 
> przecinek przed "mimo"

Nie, to jest dopełenienie, a nie nowe zdanie.

> + denerwujące zachowania. Aby całkowicie wyłączyć JavaScript, należy
> + zaznaczyć to pole. Całkowite wyłączenie JavaScriptu może jednak
> 
> raczej "odznaczyć"

Oczywiście.
 
> +  działania apletów Javy konieczna jest instalacja wtyczki Javy.</p>
> 
> "działania apletów konieczna jest instalacja wtyczki Javy"
> (wyżej jest już użyte "apletów Javy", więc wiadomo, o co chodzi)

OK.

> +   języka polskiego i&nbsp;innych języków środkowoeuropejskich:
> <em>Środkowoeuropejskie</em>,
> 
> Na tej liście powinno być wszystko z małych liter (np. "środkowoeuropejskie")-
> wpisuję tu, by mi nie umknęło

Powinno, ale to jest ta sama lista, co w bugu 146.

> +  zdefiniowanych w systemie operacyjnym zamiast tych wybranych powyżej.</p>
> 
> przecinek przed "zamiast"

Nie, to jest dopełnienie, a nie nowe zdanie.

> + <p>Okno &bdquo;Czynności pobierania&rdquo;, które można otworzyć naciskając
> +  przycisk <em>Zarządzaj...</em> zawiera listę typów pobranych plików.
> 
> przecinek przed "zawiera" (mamy tu wtrącenie)

Tak.

> + z&nbsp;witryny informacyjnej, albo tytuły wpisów z&nbsp;bloga. Treść kanałów
> 
> przed "albo" nie powinno być przecinka

Jasne.

> + Aby wybrać metodę subskrypcji, należy ją wybrać z&nbsp;listy.</p>
> 
> "Aby określić metodę subskrypcji, należy ją wybrać z&nbsp;listy.</p>"

Zmienione.

=========

To, z czym się powyżej zgodziłem, wylądowało b+t.
Comment 7 Marek Stępień 2006-09-16 22:46:39 CEST
Wygląda na to, że gotowe. :)

fixed

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.