Bug 91 - Rozszerzenia zamiast Dodatków
Summary: Rozszerzenia zamiast Dodatków
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 45 85
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-10 21:18 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-10 21:18:24 CEST
"Dodatki" to takie frytki do hamburgera, które w żaden sposób hamburgera nie
wzbogacają. Extensions w Firefoksie rozszerzają jego funkcjonalność i dlatego
powinny w PL zwać się Rozszerzeniami, a nie Dodatkami.

(Bug zgłoszony, bo mi Gandalf kazał :))
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-11 15:53:49 CEST
pytanie czy zgadzamy sie co do zasadnosci tej zmiany? Ja uwazam, ze rozszerzenia
lepiej pasuje do terminu extensions.
Comment 2 Piotr Komoda 2004-06-12 12:36:51 CEST
Do dodatkow na dobra sprawe mozna zaliczyc takze schematy i wtyczki. Jestem za
zmiana tlumaczenia extensions na rozszerzenia.
Comment 3 Dawid Polak 2004-06-12 22:30:54 CEST
M$ używa słowa dodatki. Nie wiem czy jest sens wprowadzac nowe nazewnictwo. 

Np. 
Dodatki do produktu Outlook 2003
Dodają nowe funkcje do programu Outlook 2003.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-06-12 22:44:38 CEST
Tylko, ze po angielsku to tez sa "Add-ons" a u nas "Extensions"
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-06-15 21:04:49 CEST
puszczam na 1.0. Nie zajmujmy sie tym teraz 
Comment 6 Piotr Komoda 2004-06-17 02:55:27 CEST
Zrobione w Tb 0.7 pl-PL RC2
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 15:21:54 CEST
fixed on a trunk 
Comment 8 Marek Stępień 2004-06-17 22:44:21 CEST
verified http://beta.firefox.pl/0.9/final/Firefox-pl-PL-win32-0.9.zip

Nie oznaczam jako verified, bo nie sprawdziłem w Tb. :)
Comment 9 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:19 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:42 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 11 Marek Stępień 2005-03-18 19:25:50 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.