Bug 93 - Nie ma ikony programu pod Linuksem
Summary: Nie ma ikony programu pod Linuksem
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-14 07:18 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Porównanie - en-US vs pl-PL (11.17 KB, image/png)
2004-06-14 07:19 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-06-14 07:18:58 CEST
Ikona programu nie pokazuje się w dekoracji okna ani na pasku zadań. W wersji
angielskiej jest ok.
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-14 07:19:22 CEST
Created attachment 74 [details]
Porównanie - en-US vs pl-PL

Zrzut ekranu.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-15 21:17:24 CEST
fx 
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-18 01:20:22 CEST
v.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:10 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:56:25 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.