Bug 95 - Podmienić zrzuty ekranu z Qute na Winstripe
Summary: Podmienić zrzuty ekranu z Qute na Winstripe
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.firefox.pl/dlaczego.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-15 13:13 CEST by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-15 13:13:17 CEST
Przy wydawaniu Firefoksa 0.9 trzeba podmienic zrzuty ekranu na współczesne (tzn.
z nową domyślną skórką).
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-15 13:44:52 CEST
switch
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-15 13:53:29 CEST
Ech, myślałem, że skoro tamte skriny były Twoje, to będziesz chciał zrobić także
te. :D
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-06-15 14:38:12 CEST
Marku: mi bez roznicy, a wolalbym teraz wypuscic Fx 0.9
Comment 4 Marek Stępień 2004-06-15 15:17:56 CEST
Prawie zrobione.  Zostało tylko to:
http://www.firefox.pl/img/screenshots/screen6.png

Stare skriny przerzuciłem do http://www.firefox.pl/img/screenshots/old-0.8/
Comment 5 Marek Stępień 2004-06-15 15:19:04 CEST
Aha, z tym: http://www.firefox.pl/img/screenshot.jpg trzeba by też coś zrobić...
Comment 6 Marek Stępień 2004-10-13 19:16:07 CEST
Dawno poprawione.

Zamykam.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:41 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.