Bug 98 - Widok->"Powiększ tekstu"
Summary: Widok->"Powiększ tekstu"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-16 05:27 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
browser.dtd w wersji poprawionej (12.76 KB, text/x-dtd)
2004-06-16 10:55 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Piotr Pielach 2004-06-16 05:27:13 CEST
W menu Widok:
Jest: "Powiększ tekstu"
Powinno być "Powiększ tekst"
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-16 10:55:56 CEST
Created attachment 81 [details]
browser.dtd w wersji poprawionej

Poprawiony plik z tłumaczeniem.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:30:06 CEST
fixed on a trunk 
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-16 21:09:30 CEST
Co to jest 'trunk' w naszym przypadku? ;-) 
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 21:12:47 CEST
moj komputer ;). Tzn ze wlasnie poprawilem i w finalu juz bedzie ok. final 
wydaje od razu, bez zadnych dalszych testow. Chce go miec dzis. 
Comment 5 Marek Stępień 2004-06-17 22:32:55 CEST
verified w tym co się nazywa póki co final :P
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:41:04 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 19:16:48 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.