AviaryPL:Reorganizacja

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Reorganizacja 2006

Fakty

 1. Gandalf odchodzi, potrzeba ustalić nowe władze
 2. Są osoby faktycznie uczestniczące w projekcie, które z dziwnych przyczyn nie są uważane za członków AvPL. (Hubert Gajewski)
 3. Są osoby nie robiące nic, które uważane są za członków AviaryPL
 4. Są osoby, o których kierownictwo projektu nie ma pojęcia, czy coś robią...
 5. AviaryPL prowadzi w tej chwili jeden projekt komercyjny, ma szanse na inne
 6. Potrzeba przejrzystości struktury AvPL (kto jest w AvPL, kto nie; co dokładnie robi itd.)

Plan marcoosa

NIEAKTUALNE, nowy plan w opracowaniu

Szkic - niekompletny. To tylko zbiór luźnych przemyśleń, możliwe, że w obecnym stanie przypomina strumień świadomości...

Proszę przy tym nie majstrować i nie komentować, dopóki nie zostanie ukończone.

 1. Kierownictwo projektu sprawuje triumwirat. Proponowany skład triumwiratu:
  1. Marcoos - odpowiedzialny za działanie całego AviaryPL
  2. Staszyna - odpowiedzialny m. in. za kontakty z mediami, relacje biznesowe
  3. Wojciech - ma wątpliwości co do swojej przydatności i zakresu funkcji
 2. Dokładniejszy podział zadań triumwiratu - do ustalenia.
 3. Od osób wylistowanych na stronie AviaryPL wymagane jest jednoznaczne oświadczenie o chęci dalszego uczestnictwa w projekcie. Oświadczenie to powinno zawierać informację o tym, co dokładnie dana osoba chce robić. Dotyczy to również osób wymienionych na tej liście jako osoby o nieznanym statusie. Przynajmniej jednego z nich widzę jako członka AvPL.
 4. Koordynatorzy ("owners") poszczególnych projektów lokalizacyjnych (przy założeniu, że wszyscy potwierdzą chęć dalszej pracy w ramach AvPL) - bez żadnej rewolucji:
  1. Firefox - Marcoos
  2. Thunderbird - Pitreck
  3. Sunbird - Marcoos (dopóki mam na to możliwości)
  4. Toolkit+XULRunner - wspólnie koordynatorzy Fx i Tb (oraz Sb i Nvu - po włączeniu ich do cvs-l10n; ale: rozważyć, czy gdzie kucharek sześć tam jest co jeść ;-))
  5. Nvu - ??? (staszyna tego nie chce kontynuować)
  6. Bugzilla - prefiks
  7. Camino - heidi
  8. SeaMonkey - Adrianer (Adrianer dołącza do AvPL, SMk PL staje się kolejnym projektem AvPL)
  9. Mozilla-Europe.org/pl - staszyna
  10. Mozilla Developer Center PL ("DevMo PL") - ??? (Marcoos chciał, ale ciągle nie ma na to czasu. Ptak82? Ktoś inny?). Uwaga: projekt MDC PL ma szanse stać się "projektem komercyjnym", zainteresowany jest nim rząd (a przynajmniej zainteresowany był nim rząd SLD)
 5. Koordynatorzy decydują, kto z pozostałych osób również pracuje nad danym projektem (zwanych w Mozilla L10n Project "peers"). Tych peers powinno być przynajmniej po jednym do każdego projektu.
 6. Koordynator lokalizacji wskazuje spośród "peers" swojego zastępcę, który przejmuje jego obowiązki na czas jego dłuższej nieobecności. W chwili obecnej jest to zupełnie nieformalne, a powinno być jasne i przejrzyste.
 7. Do oficjalnych obowiązków kordynatora Camino powinien należeć też QA-review tych elementów Fx, Tb i Toolkitu, które są przeznaczone wyłącznie dla Mac OS X - przynajmniej dopóki jest jedynym "makjuzerem" w zespole.
 8. Osoby z kierownictwa wypowiadają się oficjalnie dla prasy, ew. każdorazowo upoważniają do tego innych członków zespołu do zaprezentowania oficjalnego stanowiska AvPL. Tylko takie oświadczenia (kierownictwa lub upoważnionych) są oficjalne, inne wypowiedzi członków zespołu stanowią wyłącznie ich prywatne zdanie.
 9. Projekty komercyjne
  1. Staszyna zajmuje się negocjacjami z instytucjami takimi jak ministerstwa (dawne MNII, teraz MEiN) i firmami (Novell, Agora, inne...), chyba że zespół realizujący dany projekt zdecyduje inaczej.
  2. Projekty komercyjne realizują członkowie AvPL tym zainteresowani, ale w sposób zorganizowany i zdyscyplinowany. Formalnie rzecz biorąc te projekty realizują "niektórzy ludzie z AviaryPL", a nie AvPL - bo AvPL nie ma osobowości prawnej.
  3. Część pieniędzy z projektów komercyjnych powinna być przeznaczona na istotne pieniądzożerne cele AviaryPL (np. op łacenie domen). Szczegóły tego przekazywania do ustalenia. (Wyjaśnić, jak to jest z Novellem)

Należy ustalić/przedyskutować z zainteresowanymi:

 1. osobę nowego koordynatora Nvu
 2. status obecnych redaktorów MDC PL wobec AviaryPL
 3. status MozillaPL.org - jaka relacja z AviaryPL. Obecnie MozillaPL.org pełni funkcję społecznościowego centrum pomocy technicznej.
 4. status i dalsze losy projektu Gazella
 5. szczegóły projektów komercyjnych, zwłaszcza od strony prawnej (z Novellem będziemy mieć osobne umowy-zlecenia z każdą osobą zaangażowaną w YaST-a; czy takie zasady mają obowiązywać przy innych projektach? Uważam, że na razie tak. Jeśli nie - AviaryPL potrzebowałoby osobowości prawnej i całego prawno-finansowego bałaganu, którego na obecnym etapie wolałbym uniknąć)
 6. zdecydować, czy chcemy grupę dyskusyjną/listę dyskusyjną mozilla.dev.l10n.pl (równolegle: dev-l10n-pl at mozilla kropka org). Osobiście uważam, że byłaby nam bardzo przydatna; rozwiązanie z wysyłaniem maili do team at aviary.pl plus cc do kogośtam jeszcze się nie sprawdza.

Ciąg dalszy nastąpi. A może też coś się wytnie z powyższego.

Koniec sekcji, której nie powinno się edytować, jeśli nie jest się marcoosem.

Inne propozycje

Jakieś inne propozycje?