GNOME:Reguły

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

powrót do strony głównej


Reguły

Osobowość

Syndrom „gadającego komputera” — komunikaty nie powinny być formułowane w pierwszej osobie — napisy typu „nie mogę utworzyć dowiązania” nadają się do filmu SF z lat 60., nie zaś do tłumaczeń programów (należy w tym przypadku używać formy bezosobowej — „nie można utworzyć dowiązania”).

Nie chcemy personifikacji komputera, czy programu.

Zakazane są bezpośrednie zwroty do użytkownika zarówno w interfejsie aplikacji, jak i w dokumentacji. Na przykład:

 „Możesz teraz wyłączyć komputer”,
 „Wciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować”,
 „Podaj rodzaj swojej myszy”.

Zamiast powyższych używamy:

 „Można teraz wyłączyć komputer”,
 „Należy wcisnąć dowolny klawisz, aby kontynuować”,
 „Proszę podać rodzaj używanej myszy”.

BUZI

Bez Udziwnień Zapisu, Idioto

Reguła BUZI (ang. KISS) zakłada dążenie do utrzymania eleganckiej i przejrzystej struktury, bez dodawania niepotrzebnych elementów.

Zatem przede wszystkim pomijamy wszelkie niepotrzebne słowa, między innymi:

 • Pomijamy „Czy” w pytaniach zadawanych użytkownikowi:
 Czy usunąć ten plik?

Krótsza, lepsza forma:

 Usunąć ten plik?
 • Pomijamy „Włączenie”, „Użycie” w polach wyboru, to oczywiste, że gdy je zaznaczymy, dana funkcja zostanie włączona.
 Włączenie indeksowania
 Indeksowanie
 • W kategoriach opcji określających już ustawienia pewnej funkcji (np. „Czcionki”) unikamy ponownego określania funkcji wymienionej w kategorii (używamy „Systemowe” zamiast „Użycie czcionek systemowych”). Nie ma potrzeby pisać przy każdym polu wyboru, czy innym elemencie, że chodzi o czcionki, zostało to określone w tytule kategorii.

Formy czasowników

Wykorzystujemy zwroty w postaciach:

 • w menu
 „Zapisz”, „Skopiuj”

tryb rozkazujący, druga osoba — tekst jest poleceniem dla programu

 • na pasku stanu podczas podświetlania opcji menu
 „Zapisuje bieżący plik”

tryb oznajmujący, trzecia osoba — tekst jest podpowiedzią opisującą polecenie dla programu, funkcję elementu interfejsu itp.

 • w podpowiedzi pojawiającej się, gdy kursor zatrzymuje się nad ikonką na pasku narzędziowym
 „Tworzy nowy arkusz”

tryb oznajmujący, trzecia osoba — tekst jest podpowiedzią opisującą polecenie dla programu, funkcję elementu interfejsu itp.

 • na pasku tytułowym okna (np. w oknach dialogowych)
 „Wybór pliku do zapisu”

nie używamy form osobowych — tekst opisuje funkcję okna

 • w treści komunikatów wypisywanych po uruchomieniu programu z parametrem „--help” lub podobnym
 „Ustawia kolor tła na KOLOR”

tryb oznajmujący, trzecia osoba — tekst opisuje funkcję danej opcji programu

 • na przyciskach
 „Dodaj”, „Ukryj”

tryb rozkazujący, druga osoba — tekst jest poleceniem dla programu

 • Przy polach wyboru, przełącznikach itp.
 „Zawijanie wierszy”

Nigdy „Zawijaj wiersze”.

W napisach opisujących ustawienia programu z użyciem przełączników, pól wyboru lub innych elementów graficznych nie używamy form osobowych. Np. etykietę przełącznika „Toolbars have text labels” przetłumaczymy jako „Etykiety tekstowe na paskach narzędziowych”. Warto też zauważyć, że przełączniki określające opcje pojawiają się czasem w menu i należy je wówczas potraktować dokładnie tak, jak inne opcje.

Znaki specjalne

Jeśli na końcu oryginalnego wyrażenia znajduje się wielokropek — powinien być i w tłumaczeniu, podobnie należy potraktować dwukropek, koniec zdania i inne nie będące literami znaczki. Wyjątek — jeśli któraś z innych reguł nakazuje użycie (lub nie) w danym miejscu kropki na końcu wypowiedzi, wówczas ignorujemy formę oryginału. Unikamy jednak wykrzykników — nie ma potrzeby krzyczeć na użytkownika. :)

Germanizacja

W języku polskim nie ma zwyczaju pisania bez powodu rzeczowników wielką literą. W opcjach menu zapisujemy więc pierwszy wyraz wielką literą, natomiast kolejne — małymi.

Język kontaktu

Przy podawaniu jakichkolwiek adresów kontaktowych w programach (zwykle do autorów) należy zawsze podkreślić konieczność pisania listów w języku angielskim, np. dodając na końcu zdania formułkę „(w języku angielskim)”. Określenie języka jest ważne, ponieważ napis będzie czytany przez użytkowników, którzy mogą nie znać języka angielskiego, zaś list w niezrozumiałym dla adresata języku z pewnością nie pomoże w udoskonaleniu programu, czy odnalezieniu błędu.

Skróty klawiszowe

Nie wolno przypisywać skrótów klawiszowych do znaków, których część, przy wyświetlaniu na ekranie, znajduje się poniżej linii bazowej. Chodzi przede wszystkim o litery: q, y, p, g, j. Po dodaniu podkreślenia pod takim znakiem skrót klawiszowy nie wyświetli się i nie będzie działał. Nie przypisujemy również skrótów klawiszowych do znaków, które nie mają odpowiednika w postaci _klawisza_ na powszechnie używanych klawiaturach US.

Litery zaznaczane w menu (również w innych miejscach) podkreśleniem, oznaczającym powiązanie z odpowiednim klawiszem, nie powinny być z tego powodu zmieniane na wielkie (jeśli dana litera była wielka, wówczas pozostaje oczywiście nienaruszona).

Cudzysłowy

O ile kontekst na to pozwala (tj. przetłumaczony tekst nie jest np. analizowany przez parser), do cytowania używamy w komunikatach cudzysłowów Unicode, czyli „ ”. Nie używamy do tego celu apostrofów, ani tym bardziej sekwencji „mieszanych” (`ok' ``ok ,,ok ,ok').

Pisownia nazw

Plik zawiera wytyczne dotyczące pisowni nazw programów, bibliotek lub innych obiektów wykorzystywanych w środowisku GNOME. Ma na celu ujednolicenie sposobu ich pisowni we wszystkich plikach tłumaczonych przez GNOME PL Team.

Format opisu:

nazwa_własna [nazwa_pliku_bin] [ewentualny opis, dodatkowe uwagi itp.]

GNOME

Ctrl, Enter, Shift, Alt, Esc… nazwy klawiszy zaczynamy dużą literą

DConf

 system konfiguracji GNOME

MH Mbox Maildir formaty skrzynek pocztowych

VCard element książki adresowej

VFolder

Data i czas

Uwaga na wszelakie ciągi formatujące datę. W szczególności na szyk — format europejski to dzień-miesiąc-rok, a nie anglosaski miesiąc-dzień-rok. W Polsce nie używamy też oznaczeń AM/PM.

Wyjaśnienia formatowania:

Typowe błędy

Wprawdzie odpowiednie reguły znaleźć można w „mądrych książkach”, jednak niektóre błędy popełniane są tak powszechnie (np. w czasopismach), że należy o nich wspomnieć. Piszemy zatem:

— Linux, ale Linuksa, Piksmapa, Uniksa…
 (przejście „x” w „ks”)
— DOS-ie, GIMP-a…
 (odmiana skrótowców)

Dobre rady

1. Rozsądek przede wszystkim — reguły regułami, ale jeśli mamy _ważny_ powód to należy od nich odstąpić. Przykładowo — zwrot „No Icon” z gnome-libs tłumaczymy jako „Brak\nikony” (z końcem wiersza). Przyczyna jest oczywista — napis ten jest umieszczany w kwadraciku w zastępstwie ikony, nie należy więc rozciągać kwadracika w poziomie, bo przestanie nim być.

2. Należy być konsekwentnym w ogólności, np. nie tłumaczyć „select(ion)”, czasem jako „proszę wybrać/wybór”, a czasem jako „proszę zaznaczyć/zaznaczenie” w podobnym kontekście.

3. Nie po raz pierwszy Polacy muszą pokazać, że są mądrzejsi od reszty świata. ;) Jeśli twórca oryginalnych tekstów ma problemy z trzymaniem się (jakichkolwiek) reguł — jest to jego problem — w polskich napisach należy w takich przypadkach poprawiać błędy (chodzi przede wszystkim o przypadki niekonsekwentnego używania form osobowych w oryginalnych zwrotach, jak również użycie niewłaściwego zwrotu w oryginalnym tekście). W przypadku błędów rzeczowych wypada się naturalnie skontaktować z autorem i zasugerować poprawki.

4. Tłumaczenie słowami — należy tłumaczyć całe zwroty, a nie pojedyncze słowa. Przeczytaj oryginalny zwrot, przeanalizuj jego sens i treść _w kontekście, w którym jest używany_ i utwórz polski odpowiednik tak, aby był jak najbardziej zrozumiały.

5. Czytaj dzieła J&T, oglądaj Miodka w telewizji i nie myśl że jak zdałeś maturę, to masz język ojczysty z głowy. :) Tłumacz bowiem musi znać bardzo dobrze język _na który tłumaczy_.