GNOME:Słownik

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

powrót do strony głównej

Słownik

Ten słownik został porzucony z powodu migracji do projektu Słownika referencyjnego wolnego oprogramowania (GWO).

Wszelkie dyskusje są teraz prowadzone na bugs.aviary.pl lub wiki GWO, a aktualne hasła można znaleźć na stronach słownika GWO.

Poniższy słownik nie jest prostym odwzorowaniem wyrażeń angielskich na polskie odpowiedniki - w każdym przypadku opisuje on _kontekst_, w którym danego odpowiednika należy używać. W słowniku powinny być umieszczane _wyłącznie_ słowa/zwroty, które mogą być kontrowersyjne lub wieloznaczne. Jeśli zatem któryś z tłumaczy przetłumaczy np. "File" jako "Łopata", zaś do tej pory słowa "File" nie było w słowniku, ponieważ wszyscy uważali, że należy tłumaczyć je na "Plik", wówczas (po zaakceptowaniu "Łopaty" w użytym kontekście) wrzucimy oba tłumaczenia do słownika, opisując oba konteksty, albo (po odrzuceniu "Łopaty") umieścimy w słowniku jedyne słuszne tłumaczenie (ciekawe które ;), podkreślając przy nim, że nie należy słowa tłumaczyć na "Łopata").

About

  "O programie"/"O grze" (nie "Informacje o")
  W zależności od kontekstu. Odnosi się do przycisku wywołującego informacje o danym programie/grze.

Activate/Deactivate

  "Włącz"/"Wyłącz" (nie "Aktywuj"/"Deaktywuj")

Application

  "Program" (nie "Aplikacja")

Argument

  "Parametr" (nie "Argument")
  Najczęściej parametr wiersza poleceń ("command line argument").

Arrow

  "Kursor" (nie "Strzałka")

Assistive Technologies

  "Technologie wspierające"

Audio file

  "Plik dźwiękowy" (nie "Plik audio")

Authentication

  "Uwierzytelnienie"

Authorization

  "Upoważnienie" (nie "Autoryzacja")

Backend

  "mechanizm" (nie "wsparcie", nie "silnik")
  "obsługa"
  "element przetwarzający"
  "moduł przetwarzający"
    Można też czasem z sukcesem pominąć to słowo i wymyślić odpowiedni 
    tekst bez niego, koniecznie pamiętając o utrzymaniu jednej wersji 
    w ramach danego projektu, aby nie dopuścić do rozbieżności.
  Patrz też - "Burn engine"

Backslash

  "Odwrotny ukośnik" (nie "Backslash", "W-tył-ciach")
    Opisując znak "\".

Blank (przymiotnik)

  "Pusta (płyta CD/DVD/HD-DVD/Blu-ray)" (nie "Czysta...")

Blank (czasownik)

  "Usuń (zawartość)" (nie "Wymaż...")

Burn

  "Nagraj" (raczej nie "Zapisz", na pewno nie "Wypal")
   Opisując proces zapisywania danych na płyty kompaktowe.

Burn engine / Burning engine

  "Moduł nagrywający"

Child

  "element potomny"

Copy

  "Skopiuj"
    Jako element często pojawiający się w menu, głównie w menu "Edit".
    Tłumaczenie słowa jest oczywiste, należy jednak pamiętać o formie
    dokonanej czasownika (różnej od dość powszechnego "Kopiuj").

Complete (Installation complete)

  "(Instalacja) ukończona"   (nie "(Instalacja "zakończona")
    Różnica wydaje się drobna, lecz jest zasadnicza. Zakończyć można coś
    w połowie drogi, "ukończenie" procesu sugeruje całkowite powodzenie.
    Jeśli mamy ciąg "(Installation) completed successfully", wtedy możemy
    przetłumaczyć na "(Instalacja) ukończona z powodzeniem". "Instalacja"
    jest w nawiasie, gdyż ukończenie może dotyczyć różnych procesów. Należy
    pamiętać, że jednym z wyjątków jest wyszukiwanie danych, gdzie komunikat
    będzie mówił o jego zakończeniu, a nie ukończeniu. Nie ma przecież gwarancji
    powodzenia. 

Create

  "Utwórz"      (nie "Stwórz")
    W odniesieniu do tworzenia plików, katalogów, itp.

Daemon

  "Usługa"     (nie "Demon")

Delete

  "Usuń"      (nie "Skasuj")
    W odniesieniu do usuwania plików, katalogów, elementów z listy, itp.

Desktop

  "Pulpit" (nie "Biurko", nie "Desktop")
    W wypadku dosłownego znaczenia. Na pulpicie, wyświetl pulpit, itp.
  "Środowisko"
    W wypadku określenia całości środowiska graficznego, np. Środowisko GNOME, nigdy Pulpit GNOME!

Dialog

  "Okno dialogowe"
    Dopuszczalny jest również "dialog", jednak należy go używać tylko
    wówczas, kiedy bezwzględnie potrzebny jest krótki napis. Bardzo
    często wystarczy również samo "okno" (kiedy jego charakter wynika z
    kontekstu).

Dwell-click

  "Kliknięcie/klikanie spoczynkowe"
    System wspomagania naciskania przycisków myszy dla niepełnosprawnych.

Edit

  "Edycja" (tylko i wyłącznie w menu Plik/Edycja/Widok/itd.)
    Ze względów historycznych oraz ze względu na przyzwyczajenie.
  "Zmień"    lub ew. "Edytuj"
    We wszystkich pozostałych sytuacjach, należy pamiętać,
    aby niepotrzebnie nie komplikować sprawy.

E-mail, Email

  "E-mail", "Adres e-mail" (nie "Email")
    Stosujemy konsekwentnie formę z łącznikiem, której NIE odmieniamy.
    Przy odmianie korzystamy zawsze z określenia "adres e-mail", np.
    "użycie podanego adresu e-mail".

Engine

  Patrz "Backend"

Enter

  "(Proszę) wprowadzić"  (nie "(proszę) podać")
    W oknach dialogowych żądających wprowadzenia danych (np. hasło).
    Np. "Proszę wprowadzić hasło dla użytkownika Wadim:".

Erase disc contents

  "Usuń zawartość płyty" (nie "Wymaż...")

Event sounds

  "Dźwięki zdarzeń"

Exit

  "Zakończ"     (nie "Wyjście", "Wyjdź")
    Kiedy dotyczy opcji zakończenia pracy programu.

Extract

  "Zgraj" (nie "Wyekstrahuj", nie "Ściągnij", nie "Pobierz")
    Zgrywanie danych do komputera, zazwyczaj z płyty CD-Audio
    lub przenośnego odtwarzacza muzyki.
  "Rozpakuj" - jeśli chodzi o pliki spakowane

Factory

  "Generator" (np. "applet factory" - "generator apletów")

Favourites/Favorites (nie mylić z "Favourite/Favorite")

  "Zakładki"    (nie "Ulubione")
    Kontrolowana przez użytkownika lista zakładek np. odnośników 
    do stron WWW w przeglądarce stron WWW, katalogów w przeglądarce plików, itp.  

Find

  "Znajdź" (nie "Szukaj")

Folder

  "Katalog" (nie "Folder")

Font

  "Czcionka" (nie "Font")


Getting Started

  "Pierwsze kroki"

Globbing

  "Dopasowywanie"
    Przy opisie (przeprowadzanego zwykle przez powłokę) procesu tworzenia
    listy plików na podstawie wzoru (napisu), zawierającego znaki
    specjalne "*", "?", itp.

Glob pattern

  "Wzorzec dopasowania"
    Patrz "Globbing".

Handler

  "Program obsługi" (nie "Handler, Uchwyt, Moduł obsługi, Mechanizm obsługi, Element obsługi")    
  --Nikdo 10:14, 17 lip 2008 (PDT) a np komunikatach błędów równie dobrze może się zdarzyć "Funkcja/mechanizm obsługi" - np. request handler


Image/Images

  "Obraz/Obrazy"   (nie "Ilustracje, obrazki, zdjęcia, fotki")

Introduction

  "Wprowadzenie"

Kill

  "Usuń"      (nie "Zabij")
    W odniesieniu do procesów, "aplikacji", itp. (czyli kiedy wysyłamy do
    procesu sygnał, celem usunięcia go z pamięci.
  "Zniszcz"
    W odniesieniu do usuwania "na siłę" okna przez WM-a (czyli
    natychmiastowego zwolnienia odpowiednich zasobów na serwerze X, w
    odróżnieniu od zwykłego wysłania hinta przy zamykaniu okna).
  "Zabij"
   Oczywiście w przypadkach dosłownych, np. zabijania potworów w grach.

Label

  "Etykieta"    (nie "Nazwa")

Line

  "Wiersz"     (nie "Linia")
    Kiedy dotyczy wiersza tekstu w edytorze (i wiersza tekstu w
    ogólności).
  "Linia"
    Oczywiście w przypadku prawdziwych linii geometrycznych.

Link

  "Dowiązanie"   (nie "Link")
    W odniesieniu do nazwy związanej z właściwym plikiem w systemach
    uniksowych. W szczególności mówimy o "dowiązaniu symbolicznym".
  "Odnośnik"    (nie "Link")
    Przy zapisie (zwykle w postaci URI) odniesienia do pewnego obiektu z
    wnętrza/treści innego, np. odnośnik do pliku lub innej strony na
    stronie WWW.

Load

  "Wczytaj"     (nie "Załaduj")
    Odnośnie do wczytywania dokumentów, danych i w ogólności - plików.

Login

  "Login"
    Jako krótka (przynajmniej zwykle) nazwa użytkownika w systemie.

Mouse cursor

  "Kursor myszy" (nie "Wskaźnik myszy")

Mouse pointer

  "Kursor myszy" (nie "Wskaźnik myszy")
    Można zauważyć pewne rozróżnienie między "graficzną reprezentacją kursora", czyli 
    ewidentnie wskaźnikiem, a samym kursorem jako elementem do obsługi interfejsu, 
    ale nie warto mieszać w głowach użytkownikom, gdyż różnica jest właściwie nic 
    nieznacząca. A z "(mouse) cursor pointer" jeszcze nikt się nie spotkał 
    (to też by był "kursor myszy" dla uproszczenia).

Normal

  "Zwykły"     (nie "Normalny")

Notification area

  "Obszar powiadamiania" (nie "Tray", nie "Zasobnik systemowy", nie "Tacka systemowa")

Padding

  "wypełnienie"     (nie "wyściółka")

Parent

  "element nadrzędny"

Pattern

  "Wzór"     (nie "Wzorzec")

Pixbuf

  "Bufor piksmapy"

Plug-in, Plugin

  "Wtyczka"     (nie "Plugin", "Moduł")

Popup menu, Pop-up menu

  "Menu podręczne" (nie "Menu wyskakujące", "Menu kontekstowe")

Print

  "Wydrukuj"
    W odniesieniu do drukowania na drukarce.
  "Wypisz"     (nie "Wyświetl")
    Patrz "Show"

Proxy

  "Pośrednik"    (nie "Proxy")
    Opisując serwer pośredniczący dla różnych usług (FTP, HTTP, itp.).

Proxy server

  "Serwer pośredniczący"
    Patrz też "Proxy".

Quit

  patrz "Exit"
    To, że autorzy programów nie potrafią zdecydować się na jedną z tych
    form, nie znaczy, że polskie tłumaczenia muszą być bałaganiarskie.

Redo

  "Powtórz"

Replace

  "Zastąp"     (nie "Zamień")
    W kontekście funkcji wyszukiwania z zamianą (np. w edytorach, itp.).

Record

  "Nagraj" (raczej nie "Zapisz", na pewno nie "Wypal")
   Opisując proces zapisywania danych na płyty kompaktowe.
  "Rozpocznij nagrywanie"
   Opisując działanie (np. na przycisku interfejsu) rozpoczęcia nagrywania dźwięku/obrazu.

Scrollback

  "Bufor przewijania"
   Liczba wierszy możliwych do przewinięcia (w terminalu).
  

Selection

  "Zaznaczenie"
    Kiedy zaznaczamy fragment obrazu (grafiki), obszar w arkuszu
    kalkulacyjnym, fragment tekstu w edytorze.
  "Wybór"
    Jako określenie zbioru uzyskanego w procesie wyboru (zwykle jednym z
    "selectorów"), np. lista plików (ew. jeden plik) wybrana "file
    selectorem".

Shell

  "Powłoka"     (nie "Shell")
    Odnośnie do programu uruchamianego po zalogowaniu się do systemu i
    pośredniczącego pomiędzy nim, a użytkownikiem (w tekstach opisowych
    stosuje się również "interpreter poleceń").

Show

  "Wyświetl"   (nie "Pokaż")
    Kiedy dotyczy wyświetlania przez program różnych elementów GUI (zwykle
    opcjonalnych). Również ogólniej - kiedy określa, co różne programy
    przedstawiają na ekranie (np. aplet "wyświetla" aktualny czas,
    "wyświetla" obciążenie CPU). "Pokazuj" (nawet w tej niedokonanej
    formie) kojarzone jest z procesem krótkotrwałym - formę niedokonaną
    można raczej odebrać jak wielokrotne _powtarzanie_ tej krótkotrwałej
    czynności, niż ciągłe utrzymywanie pewnego stanu (jak w naszej sytuacji).
  "Wypisz"     (nie "Wyświetl")
    W odniesieniu do wypisywania tekstu na terminal i ogólniej - na stdout
    lub stderr.

Sidebar

  "Panel boczny" (nie "Pasek boczny", nie "Kolumna boczna")
    Ewentualnie wystarczy samo słowo "Panel" w wypadku braku miejsca na
    dłuższy ciąg niż oryginalny.

Site, FTP Site

  "Witryna", ew. "Witryna WWW" (jeśli z kontekstu nie wynika, o co chodzi)
    W odniesieniu do grupy stron WWW, tworzących spójną całość i
    umieszczonych pod wspólnym adresem.
    Mówimy np. o witrynie www.gnome.org.
    Uwaga: w odniesieniu do pojedynczej strony nadal używamy pojęcia
    "strona WWW".
  "Ośrodek FTP"
    Miejsce grupujące dane, dostępne za pośrednictwem FTP.
    Uwaga: określenie "serwer FTP" mocno akcentuje
    techniczno-realizacyjną stronę mechanizmu udostępniania danych.
    Mówiąc o "ośrodku FTP" mamy raczej na myśli wirtualne miejsce w
    Sieci, kiedy to zupełnie nie interesuje nas fizyczne położenie oraz
    fizyczny sposób przechowywania danych.

Size

  "Rozmiar"
    Kiedy określa w _pewnych jednostkach_, a więc precyzyjnie rozmiar
    czegoś (czcionki, okna, monitora).
  "Wielkość"
    Kiedy opisuje wielkość czegoś, posługując się określeniami
    nieprecyzyjnymi (nie jednostkami), takimi, jak "duży", "mały".

Slash

  "Ukośnik"     (nie "Slash", "Ciach")
    Opisując znak "/".

Statusbar

  "Pasek stanu"   (nie "Pasek statusu", "Linia statusu", "Wiersz stanu", "Panel stanu")

String

  "Napis" (nie "Ciąg", "Łańcuch")
    Głownie kiedy dotyczy krótkich napisów (np. wyraz, zwrot,zdanie),
    tworzących jednocześnie całość (jak np. napis na przycisku czy
    etykiecie) - to wyklucza np. zastosowanie w "Find string" - powinno
    się stosować "Znajdź tekst" (wyszukujemy w dużym tekście i byłoby
    bezsensem nazywanie jego fragment u napisem).
  "Tekst"
    W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku dłuższych tekstów, również,
    gdy tekst potencjalnie może być długi. W szczególności w GIMP-ie
    używamy "tekst", opisując narzędzie ukryte pod ikonką "T".

Syntax highlighting

  "Wyróżnianie elementów składni" (nie "Podświetlanie składni")
    W odniesieniu do procesu wyróżniania poszczególnych elementów
    składni pewnego języka (np. słów kluczowych, nawiasów, napisów)
    przy użyciu kolorów, pewnych atrybutów czcionki, itp.
    Jeśli istotna jest długość napisu, dopuszczalna jest forma
    "wyróżnianie składni".

Swap

  "Przestrzeń wymiany" (nie "Swap")
    W odniesieniu do całości zasobów (plików i/lub partycji),
    wykorzystywanych przez jądro systemu w procesie wymiany stron ze
    stronami w pamięci.
  "Obszar wymiany"
    W odniesieniu do pojedynczej partycji lub pliku wymiany. Termin
    pozwala na użycie jednego określenia w przypadkach, kiedy jest to
    potrzebne. Jeśli jawnie odnosimy się tylko do pliku wymiany albo
    partycji wymiany, należy używać sformułowań precyzyjnych: "partycja
    wymiany", "plik wymiany".

Tab

  "Karta" (nie "Zakładka", nie "Panel")

Tag

  "Etykieta", (nie "Znacznik") 
    W odniesieniu do etykiet nadanym np. zdjęciom w f-spot, katalogom w Nautilusie, itp.
  "Znacznik" (nie "Tag")
    W odniesieniu np. do znaczników id3tag, html, xml, itp.

Theme

  "Motyw"
    Jako ustawienia wzornictwa widgetów, tła, napisów. Również w
    odniesieniu do motywów dźwiękowych.

Toolbar

  "Pasek narzędziowy" (nie "Pasek narzędzi")  

Toolbox

  "Przybornika" (nie "Narzędziówka!") 

Toolkit

  "Pakiet narzędziowy" 

Tooltip

  "Podpowiedź"     

Total

  "Całkowity"    (nie "Totalny")
    Używany jako przymiotnik.
  "Ogółem"
    Używany jako rzeczownik.

Trash

  "Kosz"    (nie "Śmietnik")
    W odniesieniu do obiektu czasowo przechowującego "usunięte" pliki.
    Przykładem jest kosz zaimplementowany przez Nautilusa. 

Transformation

  "Transformata"
    W zastosowaniach matematycznych np. Z-transformata, Transformata Fouriera
  "Przekształcenie" lub "Transformacja"
    Pozostałe zastosowania.

Transient (window, group)

  "Potomne"

Transparency, Transparent

  "Przezroczystość", "Przezroczysty"       (nie "Przeźroczystość", "Przeźroczysty")
    W odniesieniu do elementów graficznych.
  Forma "Preźroczystość", jakkolwiek obecna w słownikach, jest uznawana 
  za regionalizm i nie jest zalecana.

Tray

  Patrz "Notification area"

Undelete

  "Odtwórz"     (nie "Odkasuj", "Odzyskaj")

Undo

  "Cofnij"

User Manual

  "Podręcznik użytkownika"     np.: "Podręcznik użytkownika Evolution"

Widget

  "Widżet"

Często spotykane wątpliwości

Conduit

  Jest to często spotykany termin, należałoby go raczej przetłumaczyć
  jako "moduł synchronizujący", "podprogram synchronizujący", ale
  na moje pytanie zadane na grupie pl.comp.sys.palm większość opowiedziała 
  się za "przesyłaczem". I tak chyba niech już zostanie. :)

Edit

  Czasownik "edytować" jest wstrętny i nie jest używany nawet w żargonie
  (poza środowiskami patologicznymi ;)

Replace

  Operacja "zamiany" oznacza umieszczenie obiektu A w miejscu
  (funkcji, itp.) obiektu B _i vice versa_. Z zupełnie inną sytuacją
  mamy do czynienia przy _zastępowaniu_ fragmentów tekstu innymi.

Selection

  Niektórzy używają obu polskich słów zamiennie, należy jednak zauważyć, że
  "zaznaczanie" jest tylko jedną z możliwości dokonania wyboru (możemy
  dokonać wyboru, nie uciekając się do "zaznaczania", np. krzycząc po prostu
  "chcę ciastko, a nie bułeczkę" ;-)
  Również patrząc z drugiej strony - zaznaczanie nie musi być podyktowane
  chęcią _wybrania_ czegoś spośród innych obiektów (np. przy _zaznaczeniu_
  prostokątnego obszaru obrazu w GIMP-ie).
  Pamiętajmy, że wybieramy _pomiędzy czymś, a czymś_ (ew. jeszcze czymś ;)
  Przy okazji należy wspomnieć o różnicy pomiędzy "wskaż" i "wybierz" -
  "wybierz" powinno być używane, kiedy mamy możliwość wyboru pewnej liczby
  (może jednego) elementów spośród dostępnej skończonej i względnie
  nielicznej grupy elementów (w każdym razie grupy łatwo _rozróżnialnych_
  elementów) - stąd wybieramy czcionkę, ikonkę spośród przedstawionego zestawu,
  plik. Wskazujemy natomiast np. kolor w standardowym oknie dialogowym GTK+
  (oczywiście liczba kolorów jest tam skończona, ale przy ilości 2^24 czy
  nawet 2^48 trudno raczej powiedzieć - "wybieram kolor #FFFFC8 a nie
  #FFFFC7, bo ten jest ładniejszy").

Statusbar

  Niektórzy sugerują używanie "wiersza stanu", argumentując, że jest to
  zwykły _wiersz_ tekstu. Nie jest to prawdą, niejednokrotnie pasek stanu
  zawiera informacje w postaci nietekstowej (np. pasek postępu).

Toolbar

  Nie używamy "paska narzędzi", ponieważ należało wybrać _jedno_ określenie
  i zdecydowaliśmy się na "pasek narzędziowy" (nie mając jednak żadnych
  osobistych uprzedzeń do "... narzędzi" ;)