GNOME:Wytyczne tłumaczenia

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pisownia nazw

Plik zawiera wytyczne dotyczące pisowni nazw programów, bibliotek lub innych obiektów wykorzystywanych w środowisku GNOME. Ma na celu ujednolicenie sposobu ich pisowni we wszystkich plikach tłumaczonych przez GNOME PL Team.

Format opisu:

nazwa_własna [nazwa_pliku_bin] [ewentualny opis, dodatkowe uwagi, itp.]


GNOME

Ctrl, Control, Shift, Alt, Esc... nazwy klawiszy zaczynamy dużą literą

GConf

 system konfiguracji GNOME

GnomeCard gnomecard książka adresowa

MH Mbox Maildir formaty skrzynek pocztowch

VCard element książki adresowej

VFolder

Celem zwiększenia przejrzystości punkty zostały podzielone na dwie grupy.

Reguły

1. Syndrom "gadającego komputera" - komunikaty nie powinny być formułowane w pierwszej osobie - napisy typu "nie mogę utworzyć dowiązania" nadają się do filmu SF z lat 60., nie zaś do tłumaczeń programów (należy w tym przypadku używać formy bezosobowej - "nie można utworzyć dowiązania").

2. Formy czasowników:

a) w menu,
b) na pasku stanu podczas podświetlania opcji menu,
c) w podpowiedzi pojawiającej się, gdy kursor zatrzymuje się nad
  ikonką na pasku narzędziowym.
d) na pasku tytułowym okna (np. w oknach dialogowych)
e) w treści komunikatów wypisywanych po uruchomieniu programu z parametrem
  "--help" lub podobnym.
f) na przyciskach

Wykorzystujemy zwroty w postaciach:

a) tryb rozkazujący, druga osoba ("Zapisz", "Skopiuj");
  tekst jest poleceniem dla programu
b) tryb oznajmujący, trzecia osoba ("Zapisuje bieżący plik")
  tekst jest podpowiedzią opisującą polecenie dla programu, funkcję
  elementu interfejsu, itp.
c) tryb oznajmujący, trzecia osoba ("Tworzy nowy arkusz")
  tekst jest podpowiedzią opisującą polecenie dla programu, funkcję
  elementu interfejsu, itp.
d) nie używamy form osobowych ("Wybór pliku do zapisu");
  tekst opisuje funkcję okna
e) tryb oznajmujący, trzecia osoba ("Ustawia kolor tła na KOLOR")
  tekst opisuje funkcję danej opcji programu
f) tryb rozkazujący, druga osoba ("Dodaj", "Ukryj");
  tekst jest poleceniem dla programu

3. Litery zaznaczane w menu (również w innych miejscach) podkreśleniem, oznaczającym powiązanie z odpowiednim klawiszem, nie powinny być z tego powodu zmieniane na wielkie (jeśli dana litera była wielka, wówczas pozostaje oczywiście nienaruszona).

4. Pasek tytułowy okna dialogowego powinien zawierać opis jego funkcji; absolutnie nie należy w nim umieszczać zdań rozkazujących. Przykładowe okno zatytułujemy więc "Wybór pliku z ikoną", nie zaś "Wybierz plik z ikoną".

5. W napisach opisujących ustawienia programu z użyciem przełączników lub innych elementów graficznych nie używamy form osobowych. Np. etykietę przełącznika "Toolbars have text labels" przetłumaczymy jako "Etykiety tekstowe na paskach narzędziowych". Warto też zauważyć, że przełączniki określające opcje pojawiają się czasem w menu i należy je wówczas potraktować dokładnie tak, jak inne opcje. Przy odpowiednim elemencie menu umieszczony jest w takim przypadku przełącznik, np. "Zawijanie wierszy", a nie "Zawijaj wiersze" (menu "Ustawienia" programu gedit).

6. Dziwne znaczki - jeśli na końcu oryginalnego wyrażenia znajduje się wielokropek - powinien być i w tłumaczeniu, podobnie należy potraktować dwukropek, wykrzyknik, koniec zdania i inne nie będące literami znaczki. Wyjątek - jeśli któraś z innych reguł nakazuje użycie (lub nie) w danym miejscu kropki na końcu wypowiedzi, wówczas ignorujemy formę oryginału.

7. Germanizacja - w języku polskim nie ma zwyczaju pisania bez powodu rzeczowników wielką literą. W opcjach menu zapisujemy więc pierwszy wyraz wielką literą, natomiast kolejne - małymi.

8. Przy podawaniu jakichkolwiek adresów kontaktowych w programach (zwykle do autorów) należy zawsze podkreślić konieczność pisania listów w języku angielskim, np. dodając na końcu zdania formułkę "(w języku angielskim)". Określenie języka jest ważne, ponieważ napis będzie czytany przez użytkowników, którzy mogą nie znać języka angielskiego, zaś list w niezrozumiałym dla adresata języku z pewnością nie pomoże w udoskonaleniu programu, czy odnalezieniu błędu.

9. Typowe błędy - wprawdzie odpowiednie reguły znaleźć można w "mądrych książkach", jednak niektóre błędy popełniane są tak powszechnie (np. w czasopismach), że należy o nich wspomnieć. Piszemy zatem:

- Linux, ale Linuksa, Piksmapa, Uniksa, ...
 (przejście "x" w ks")
- DOS-ie, GIMP-a, ...
 (odmiana skrótowców)

10. Nie należy przypisywać skrótów klawiszowych do znaków, których część, przy wyświetlaniu na ekranie, znajduje się poniżej linii bazowej. Chodzi przede wszystkim o litery: q, y, p, f, g, j. Po dodaniu podkreślenia pod takim znakiem, zwłaszcza w przypadku pozycji menu, powstaje niemiły efekt estetyczny. Nie przypisujemy również skrótów klawiszowych do znaków, które nie mają odpowiednika w postaci _klawisza_ na powszechnie używanych klawiaturach US.

11. W komunikatach programów oraz w dokumentacji _nie_ zapisujemy zaimka "ty" wielką literą. Pozostawiamy tę formę grzecznościową do komunikacji pomiędzy ludźmi (głownie listy, w jakiejkolwiek postaci). Nie chcemy personifikacji komputera, czy programu (patrz reguła 1).

12. O ile kontekst na to pozwala (tj. przetłumaczony tekst nie jest np. analizowany przez parser), do cytowania używamy w komunikatach cudzysłowów. Nie używamy do tego celu apostrofów, ani tym bardziej sekwencji "mieszanych" (`ok' ``ok ,,ok ,ok').


Dobre rady

1. Rozsądek przede wszystkim - reguły regułami, ale jeśli mamy _ważny_ powód to należy od nich odstąpić. Przykładowo - zwrot "No Icon" z gnome-libs tłumaczymy jako "Brak\nIkony" (z końcem wiersza). Przyczyna jest oczywista - napis ten jest umieszczany w kwadraciku w zastępstwie ikony, nie należy więc rozciągać kwadracika w poziomie, bo przestanie nim być.

2. Należy być konsekwentnym w ogólności, np. nie tłumaczyć "select(ion)", czasem jako "wybierz/wybór", a czasem jako "zaznacz/zaznaczenie" w podobnym kontekście.

3. Nie po raz pierwszy Polacy muszą pokazać, że są mądrzejsi od reszty świata ;) Jeśli twórca oryginalnych tekstów ma problemy z trzymaniem się (jakichkolwiek) reguł - jest to jego problem - w polskich napisach należy w takich przypadkach poprawiać błędy (chodzi przede wszystkim o przypadki niekonsekwentnego używania form osobowych w oryginalnych zwrotach, jak również użycie niewłaściwego zwrotu w oryginalnym tekście). W przypadku błędów rzeczowych wypada się naturalnie skontaktować z autorem i zasugerować poprawki.

4. Tłumaczenie słowami - należy tłumaczyć całe zwroty, a nie pojedyncze słowa. Przeczytaj oryginalny zwrot, przeanalizuj jego sens i treść _w kontekście, w którym jest używany_ i utwórz polski odpowiednik tak, aby był jak najbardziej zrozumiały.

5. Czytaj dzieła J&T, oglądaj Miodka w telewizji i nie myśl że jak zdałeś maturę, to masz język ojczysty z głowy :) Tłumacz bowiem musi znać bardzo dobrze język _na który tłumaczy_.

Słownik

Poniższy słownik nie jest prostym odwzorowaniem wyrażeń angielskich na polskie odpowiedniki - w każdym przypadku opisuje on _kontekst_, w którym danego odpowiednika należy używać. W słowniku powinny być umieszczane _wyłącznie_ słowa/zwroty, które mogą być kontrowersyjne lub wieloznaczne. Jeśli zatem któryś z tłumaczy przetłumaczy np. "File" jako "Łopata", zaś do tej pory słowa "File" nie było w słowniku, ponieważ wszyscy uważali, że należy tłumaczyć je na "Plik", wówczas (po zaakceptowaniu "Łopaty" w użytym kontekście) wrzucimy oba tłumaczenia do słownika, opisując oba konteksty, albo (po odrzuceniu "Łopaty") umieścimy w słowniku jedyne słuszne tłumaczenie (ciekawe które ;), podkreślając przy nim, że nie należy słowa tłumaczyć na "Łopata").

Backslash (nie "Backslash", "W-tył-ciach")

  "Odwrotny ukośnik"
    Opisując znak "\".

Burn (raczej nie "Zapisz", na pewno nie "Wypal")

  "Nagraj"
   Opisując proces zapisywania danych na płyty kompaktowe.

Copy

  "Skopiuj"
    Jako element często pojawiający się w menu, głównie w menu "Edit".
    Tłumaczenie słowa jest oczywiste, należy jednak pamiętać o formie
    dokonanej czasownika (różnej od dość powszechnego "Kopiuj").

Delete

  "Usuń"      (nie "Skasuj")
    W odniesieniu do usuwania plików, katalogów, elementów z listy, itp.

Dialog

  "Okno dialogowe"
    Dopuszczalny jest również "dialog", jednak należy go używać tylko
    wówczas, kiedy bezwzględnie potrzebny jest krótki napis. Bardzo
    często wystarczy również samo "okno" (kiedy jego charakter wynika z
    kontekstu).

Edit

  "Modyfikuj"    (nie "Edytuj")
    W każdej sytuacji, w której zmieniany obiekt nie jest tekstem - i to
    raczej długim tekstem, w odróżnieniu od napisu (patrz "String"). W
    szczególności "modyfikujemy" właściwości obiektów.
  "Zredaguj"  (raczej nie "Edytuj")
    Kiedy dotyczy tekstu (np. w edytorze tekstu) - a to i tak tylko do
    czasu znalezienia bardziej eleganckiego określenia ;)
  "Redagowanie" (raczej nie "Edycja")
    Zwykle, kiedy "Edit" używane jako rzeczownik (nawet w kontekście,
    w którym czasownik tłumaczony byłby jako "modyfikuj").
  "Edycja" (tylko i wyłącznie w menu Plik/Edycja/Widok/itd.)
    Ze względów historycznych oraz ze względu na przyzwyczajenie.

E-mail, Email

  "E-mail", "Adres e-mail" (nie "Email")
    Stosujemy konsekwentnie formę z łącznikiem, której NIE odmieniamy.
    Przy odmianie korzystamy zawsze z określenia "adres e-mail", np.
    "użyj podanego adresu e-mail".

Exit

  "Zakończ"     (nie "Wyjście", "Wyjdź")
    Kiedy dotyczy opcji zakończenia pracy programu.

Find (nie "Szukaj")

  "Znajdź"

Font

  "Czcionka"    (nie "Font")

Globbing

  "Dopasowywanie"
    Przy opisie (przeprowadzanego zwykle przez powłokę) procesu tworzenia
    listy plików na podstawie wzoru (napisu), zawierającego znaki
    specjalne "*", "?", itp.

Glob pattern

  "Wzorzec dopasowania"
    Patrz "Globbing".

Kill

  "Usuń"      (nie "Zabij")
    W odniesieniu do procesów, "aplikacji", itp. (czyli kiedy wysyłamy do
    procesu sygnał, celem usunięcia go z pamięci.
  "Zniszcz"
    W odniesieniu do usuwania "na siłę" okna przez WM-a (czyli
    natychmiastowego zwolnienia odpowiednich zasobów na serwerze X, w
    odróżnieniu od zwykłego wysłania hinta przy zamykaniu okna).
  "Zabij"
   Oczywiście w przypadkach dosłownych, np. zabijania potworów w grach.

Line

  "Wiersz"     (nie "Linia")
    Kiedy dotyczy wiersza tekstu w edytorze (i wiersza tekstu w
    ogólności).
  "Linia"
    Oczywiście w przypadku prawdziwych linii geometrycznych.

Link

  "Dowiązanie"   (nie "Link")
    W odniesieniu do nazwy związanej z właściwym plikiem w systemach
    uniksowych. W szczególności mówimy o "dowiązaniu symbolicznym".
  "Odnośnik"    (nie "Link")
    Przy zapisie (zwykle w postaci URI) odniesienia do pewnego obiektu z
    wnętrza/treści innego, np. odnośnik do pliku lub innej strony na
    stronie WWW.

Load

  "Wczytaj"     (nie "Załaduj")
    Odnośnie do wczytywania dokumentów, danych i w ogólności - plików.

Login

  "Login"
    Jako krótka (przynajmniej zwykle) nazwa użytkownika w systemie.

Normal

  "Zwykły"     (nie "Normalny")

Plug-in, Plugin

  "Wtyczka"     (nie "Plugin", "Moduł")

Popup menu, Pop-up menu "Menu podręczne" (nie "Menu wyskakujące", "Menu kontekstowe")

Print

  "Wydrukuj"
    W odniesieniu do drukowania na drukarce.
  "Wypisz"     (nie "Wyświetl")
    Patrz "Show"

Proxy

  "Pośrednik"    (nie "Proxy")
    Opisując serwer pośredniczący dla różnych usług (FTP, HTTP, itp.).

Proxy server

  "Serwer pośredniczący"
    Patrz też "Proxy".

Quit

  patrz "Exit"
    To, że autorzy programów nie potrafią zdecydować się na jedną z tych
    form, nie znaczy, że polskie tłumaczenia muszą być bałaganiarskie.

Replace

  "Zastąp"     (nie "Zamień")
    W kontekście funkcji wyszukiwania z zamianą (np. w edytorach, itp.).


Record (raczej nie "Zapisz", na pewno nie "Wypal")

  "Nagraj"
   Opisując proces zapisywania danych na płyty kompaktowe.
  "Rozpocznij nagrywanie"
   Opisując działanie (np. na przycisku interfejsu) rozpoczęcia nagrywania dźwięku/obrazu.
  

Selection

  "Zaznaczenie"
    Kiedy zaznaczamy fragment obrazu (grafiki), obszar w arkuszu
    kalkulacyjnym, fragment tekstu w edytorze.
  "Wybór"
    Jako określenie zbioru uzyskanego w procesie wyboru (zwykle jednym z
    "selectorów"), np. lista plików (ew. jeden plik) wybrana "file
    selectorem".

Shell

  "Powłoka"     (nie "Shell")
    Odnośnie do programu uruchamianego po zalogowaniu się do systemu i
    pośredniczącego pomiędzy nim, a użytkownikiem (w tekstach opisowych
    stosuje się również "interpreter poleceń").

Show

  "Wyświetlaj"   (nie "Pokaż")
    Kiedy dotyczy wyświetlania przez program różnych elementów GUI (zwykle
    opcjonalnych). Również ogólniej - kiedy określa, co różne programy
    przedstawiają na ekranie (np. aplet "wyświetla" aktualny czas,
    "wyświetla" obciążenie CPU). "Pokazuj" (nawet w tej niedokonanej
    formie) kojarzone jest z procesem krótkotrwałym - formę niedokonaną
    można raczej odebrać jak wielokrotne _powtarzanie_ tej krótkotrwałej
    czynności, niż ciągłe utrzymywanie pewnego stanu (jak w naszej
    sytuacji).
  "Wypisz"     (nie "Wyświetl")
    W odniesieniu do wypisywania tekstu na terminal i ogólniej - na stdout
    lub stderr.

Size

  "Rozmiar"
    Kiedy określa w _pewnych jednostkach_, a więc precyzyjnie rozmiar
    czegoś (czcionki, okna, monitora).
  "Wielkość"
    Kiedy opisuje wielkość czegoś, posługując się określeniami
    nieprecyzyjnymi (nie jednostkami), takimi, jak "duży", "mały".

Site, FTP Site

  "Witryna", ew. "Witryna WWW", jeśli z kontekstu nie wynika, o co chodzi
    W odniesieniu do grupy stron WWW, tworzących spójną całość i
    umieszczonych pod wspólnym adresem.
    Mówimy np. o witrynie www.gnome.org.
    Uwaga: w odniesieniu do pojedynczej strony nadal używamy pojęcia
    "strona WWW".
  "Ośrodek FTP"
    Miejsce grupujące dane, dostępne za pośrednictwem FTP.
    Uwaga: określenie "serwer FTP" mocno akcentuje
    techniczno-realizacyjną stronę mechanizmu udostępniania danych.
    Mówiąc o "ośrodku FTP" mamy raczej na myśli wirtualne miejsce w
    Sieci, kiedy to zupełnie nie interesuje nas fizyczne położenie oraz
    fizyczny sposób przechowywania danych.

Slash

  "Ukośnik"     (nie "Slash", "Ciach")
    Opisując znak "/".

Statusbar

  "Pasek stanu"   (nie "Pasek statusu", "Linia statusu", "Wiersz stanu")


String (nie "Ciąg", "Łańcuch")

  "Napis"
    Głownie kiedy dotyczy krótkich napisów (np. wyraz, zwrot,zdanie),
    tworzących jednocześnie całość (jak np. napis na przycisku czy
    etykiecie) - to wyklucza np. zastosowanie w "Find string" - powinno
    się stosować "Znajdź tekst" (wyszukujemy w dużym tekście i byłoby
    bezsensem nazywanie jego fragment u napisem).
  "Tekst"
    W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku dłuższych tekstów, również,
    gdy tekst potencjalnie może być długi. W szczególności w GIMP-ie
    używamy "tekst", opisując narzędzie ukryte pod ikonką "T".

Syntax highlighting (nie "Podświetlanie składni")

  "Wyróżnianie elementów składni"
    W odniesieniu do procesu wyróżniania poszczególnych elementów
    składni pewnego języka (np. słów kluczowych, nawiasów, napisów)
    przy użyciu kolorów, pewnych atrybutów czcionki, itp.
    Jeśli istotna jest długość napisu, dopuszczalna jest forma
    "wyróżnianie składni".

Swap (nie "Swap")

  "Przestrzeń wymiany"
    W odniesieniu do całości zasobów (plików i/lub partycji),
    wykorzystywanych przez jądro systemu w procesie wymiany stron ze
    stronami w pamięci.
  "Obszar wymiany"
    W odniesieniu do pojedynczej partycji lub pliku wymiany. Termin
    pozwala na użycie jednego określenia w przypadkach, kiedy jest to
    potrzebne. Jeśli jawnie odnosimy się tylko do pliku wymiany albo
    partycji wymiany, należy używać sformułowań precyzyjnych: "partycja
    wymiany", "plik wymiany".

Theme

  "Motyw"
    Jako ustawienia wzornictwa widgetów, tła, napisów. Również w
    odniesieniu do motywów dźwiękowych.

Toolbar (nie "Pasek narzędzi")

  "Pasek narzędziowy"

Total

  "Całkowity"    (nie "Totalny")
    Używany jako przymiotnik.
  "Ogółem"
    Używany jako rzeczownik.

Transformation

  "Transformata"
    W zastosowaniach matematycznych np. Z-transformata, Transformata Fouriera
  "Przekształcenie" lub "Transformacja"
    Pozostałe zastosowania.

Transparency, Transparent

  "Przezroczystość", "Przezroczysty" (nie "Przeźroczystość", "Przeźroczysty")
    W odniesieniu do elementów graficznych. 

Trash

  "Kosz"    (nie "Śmietnik")
    W odniesieniu do obiektu czasowo przechowującego "usunięte" pliki.
    Przykładem jest kosz zaimplementowany przez Nautilusa.

Undelete

  "Odtwórz"     (nie "Odkasuj", "Odzyskaj")


Wyjaśnienia częściej spotykanych wątpliwości:


Conduit

  Jest to często spotykany termin, należałoby go raczej przetłumaczyć
  jako "moduł synchronizujący", "podprogram synchronizujący", ale
  na moje pytanie zadane na grupie pl.comp.sys.palm większość opowiedziała 
  się za "przesyłaczem". I tak chyba niech już zostanie. :)

Edit

  Czasownik "edytować" jest wstrętny i nie jest używany nawet w żargonie
  (poza środowiskami patologicznymi ;)

Exit

  Wyjaśnienie - patrz "toolbar".

Replace

  Operacja "zamiany" oznacza umieszczenie obiektu A w miejscu
  (funkcji, itp.) obiektu B _i vice versa_. Z zupełnie inną sytuacją
  mamy do czynienia przy _zastępowaniu_ fragmentów tekstu innymi.

Selection

  Niektórzy używają obu polskich słów zamiennie, należy jednak zauważyć, że
  "zaznaczanie" jest tylko jedną z możliwości dokonania wyboru (możemy
  dokonać wyboru, nie uciekając się do "zaznaczania", np. krzycząc po prostu
  "chcę ciastko, a nie bułeczkę" ;-)
  Również patrząc z drugiej strony - zaznaczanie nie musi być podyktowane
  chęcią _wybrania_ czegoś spośród innych obiektów (np. przy _zaznaczeniu_
  prostokątnego obszaru obrazu w GIMP-ie).
  Pamiętajmy, że wybieramy _pomiędzy czymś, a czymś_ (ew. jeszcze czymś ;)
  Przy okazji należy wspomnieć o różnicy pomiędzy "wskaż" i "wybierz" -
  "wybierz" powinno być używane, kiedy mamy możliwość wyboru pewnej liczby
  (może jednego) elementów spośród dostępnej skończonej i względnie
  nielicznej grupy elementów (w każdym razie grupy łatwo _rozróżnialnych_
  elementów) - stąd wybieramy czcionkę, ikonkę spośród przedstawionego zestawu,
  plik. Wskazujemy natomiast np. kolor w standardowym oknie dialogowym GTK+
  (oczywiście liczba kolorów jest tam skończona, ale przy ilości 2^24 czy
  nawet 2^48 trudno raczej powiedzieć - "wybieram kolor #FFFFC8 a nie
  #FFFFC7, bo ten jest ładniejszy").

Statusbar

  Niektórzy sugerują używanie "wiersza stanu", argumentując, że jest to
  zwykły _wiersz_ tekstu. Nie jest to prawdą, niejednokrotnie pasek stanu
  zawiera informacje w postaci nietekstowej (np. pasek postępu).

Toolbar

  Nie używamy "paska narzędzi", ponieważ należało wybrać _jedno_ określenie
  i zdecydowaliśmy się na "pasek narzędziowy" (nie mając jednak żadnych
  osobistych uprzedzeń do "... narzędzi" ;)

Transparency

  Forma "Preźroczystość", jakkolwiek obecna w słownikach, jest uznawana 
  za regionalizm i nie jest zalecana.

Słownik z zakresu finansów i ekonomii

Krótki słownik z zakresu finansów i ekonomii dla tłumaczy GNOME PL


by Martin aka schizee (schizee@interia.pl)

Feel free to modify and redistribute this dictionary.


Accounting period

  okres obrachunkowy, okres rozliczeniowy, miesiąc księgowy

Annuity

  opłata, rata roczna, płatność roczna

Double-declining balance method

  amortyzacja przyspieszona (w tym przypadku z użyciem współczynnika 2)
  - dopuszczalna jedynie na mocy ustawy w określonych przypadkach,
  np. użytkowania środka trwałego w warunkach "gorszych od przeciętnych".
  Polega na potraktowaniu stopy amortyzacji współczynnikiem 2 - wtedy
  środek trwały umorzy się dwa razy wcześniej.

Bond

  obligacja (papier wartościowy wystawiany w przypadku udzielenia pożyczki)

Broker

  makler giełdowy

Cash flow

  przepływ pieniężny

Coupon payment

  płatność kuponowa, ciągnienie (dot. papierów wartościowych, które
  przynoszą stały przewidywalny dochód w równych odstępach czasu). Nazwa
  zwyczajowa, pozostała jeszcze z czasów kiedy akcje były drukowane na
  papierze. Odcinane kupony stanowiły podstawę do roszczenia płatności z
  tytułu odsetek lub dywidendy.

Coupon period

  okres płatności kuponowej (wyrażony w dniach okres pomiędzy dwoma
  kolejnymi ciągnieniami)

Depreciation

  umorzenie środków trwałych, ale również spadek wartości (deprecjacja) w
  odniesieniu do np. pieniądza, aktywów nietrwałych

Discount rate

  stopa dyskonta

Dividend

  dywidenda, prawo do części zysku netto zgodnie z posiadanym udziałem w
  Spółce (stake)

Equity (l.mn. equities)

  akcja

Fixed assets

  środki trwałe

Fixed-declining balance method

  amortyzacja degresywna środków trwałych (generująca największe koszty z
  tytułu amortyzacji środków trwałych po przyjęciu do użytkownia i
  konsekwentnie zmniejszająca odpisy do końca okresu użytkowania środków
  trwałych)

Floor

  parkiet giełdowy

Fraction

  ułamek, sposób notowania akcji na Nowojorskiej Giełdzie Akcji (NYSE)

FV = future value

  wartość przyszła, np. wartość nominalna potraktowana stopą procentową 
  metodą procentu składanego bądź skumulowana wartość przepływów
  pieniężnych przeliczona za pomocą stopy procentowej

Initial value

  wartość początkowa (przewinęło się w oryginale opisów Gnumerica również
  cost - ale to, jak na mój gust, za daleko idące uproszczenie)

Intangible assets

  aktywa nieuchwytne (wartości niematerialne i prawne)

Interest

  odsetki

Interest rate

  stopa procentowa

IRR = internal rate of return

  wewnętrzna stopa zwrotu - to stopa procentowa, dla serii przepływów
  pieniężnych, dla której ich teraźniejsza wartość netto wyniesie zero.

Issue date

  data emisji papieru wartościowego

Jobber - (zob. broker)

  makler giełdowy - forma starsza i rzadko już używana

Life

  okres użytkowania środka trwałego

Listed companies

  spółki notowane na giełdzie

Maturity date

  data wykupu, data wygaśnięcia papieru (w przypadku obligacji)

NPV = net present value

  teraźniejsza wartość inwestycji generującej okresowe przepływy 
  pieniężne.

Ordinary share

  akcja zwykła (nieuprzywilejowana)

Par

  nominał

Par value

  wartość nominalna

Payment

  płatność

PMT = payment

  płatność

PV = present value

  wartość teraźniejsza, np. zdyskontowana wartość przyszłych zysków

Quotation

  notowanie ceny

Redemption (value)

  wartość wykupu, w przypadku obligacji 
  Rozróżnia się dwa rodzaje obligacji - z premią, gdy obligacja kupiona
  dzisiaj za 100 zostanie odkupiona przez emitenta za np. rok za 105.
  Wtedy 5 stanowi tzw. premię, lub z dyskontem - kiedy za obligację o
  wartości nominalnej 100 płacimy dziś np. 95 a odsprzedajemy po dacie
  płatności za 100. Różnica 5 stanowi tzw. dyskonto.

Salvage

  wartość netto (różnica pomiędzy wartością początkową i dotychczasowym
  umorzeniem)

Security (l.mn. securities)

  papier wartościowy

Settlement

  spłata (w przypadku długów - Debts), porozumienie, ugoda (w przypadku
  umów), ale również pokrycie 

Share

  akcja, udział (papier wartościowy stanowiący ułamkowe prawo własności)

Shareholder

  udziałowiec

Stake

  udział (uwaga kontekst: wyrażone procentowo prawo głosu - np. 51%)

Straight line depreciation

  amortyzacja liniowa (oparta na założeniu, że posiadane przez Spółkę
  środki trwałe zużywają się jednakowo w trakcie całego okresu
  użytkowania) - najczęściej stosowana z uwagi na przewidywalność kosztów
  oraz łatwość obliczeń

Treasury bill

  bon skarbowy

Yield

  zysk, dochód z papieru wartościowego