GWO:strona główna

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Godzenie wody z ogniem

...czyli projekt słownika referencyjnego dla polskich projektów lokalizacyjnych open source oraz wszystkich innych, jakie zechcą się do niego przyłączyć lub z niego korzystać


Witamy w projekcie słownika referencyjnego dla polskich projektów lokalizacyjnych!

W związku z coraz szybszym rozwojem oprogramowania open source, oraz oprogramowania w ogóle, pojawia się ciągle problem jego tłumaczeń wzgl. lokalizacji. Lawinowo zwiększająca się liczba najrozmaitszych projektów powoduje zaangażowanie coraz większej liczby osób do wszelkich prac związanych z udostępnianiem tego oprogramowania polskojęzycznemu użytkownikowi. Niezależnie od tego, czy osoby te są wysoko wykwalifikowanymi tłumaczami, czy też pragnącymi wesprzeć dany projekt osobami dobrej woli, pojawia się paląca potrzeba propozycji ujednolicenia stosowanej w tłumaczeniach terminologii i stylistyki. Niniejszy projekt jest właśnie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowisk zajmujących się tłumaczeniem i lokalizacją programów.


Projekt ten jest z założenia otwarty dla wszystkich; mimo że liczymy na zainteresowanie i wsparcie przede wszystkim środowisk open source, chętnie nawiążemy współpracę z twórcami i lokalizatorami oprogramowania zamkniętego i komercyjnego, gdyż nadrzędnym celem jest dla nas dobro polskich użytkowników i naszego pięknego języka, a także harmonijny rozwój oprogramowania zarówno lokalizowanego, jak i rodzimego. Oczywiście nie zamierzamy uzurpować sobie prawa do narzucania czegokolwiek komukolwiek; projekt ma być propozycją - referencją - dla tych, którzy uznają go za pomocny i wartościowy.


Dlaczego akurat "Godzenie wody z ogniem"? Nazwa ta przyszła mi do głowy gdy onegdaj nie mogłem zasnąć rozmyślając o projekcie, a ściślej mówiąc - zastanawiając się, jak znaleźć chwilę spokoju na jego uruchomienie. Jesteśmy świadomi, że próba ujednolicenia stylistyki, słownictwa i innych zasad przyjętych niekiedy już przed laty przez rozliczne zespoły lokalizacyjne w wielu punktach będzie właśnie czymś w rodzaju próby pogodzenia wody z ogniem. Uważamy jednak, że warto podjąć to wyzwanie.


W chwili obecnej projekt ten będzie obejmował następujące działy:

  1. Jak się do tego zabrać, czyli porady ogólne dla tłumaczy.
  2. Słownik sensu stricto - zalecenia dotyczące słownictwa.
  3. Stylistyka i gramatyka - zalecenia odnośnie stylistyki przekładu i zagadnień gramatycznych, interpunkcyjnych itp..
  4. Dziwadełka - tematy trudne, a więc miejsce przeznaczone na mniej lub bardziej naukowe roztrząsanie spraw związanych z nazewnictwem technicznych i językowymi dziwadełkami.
  5. Hyde Park: miejsce do dyskusji bardziej ogólnych, związanych z tym projektem.

Oczywiście projekt będzie rozbudowywany / reorganizowany w miarę potrzeb.


Rozważamy możliwość spotkania organizacyjnego, dla osób pragnących wziąć udział wzgl. wesprzeć ten projekt → Spotkanie inauguracyjne. Korespondencję w sprawach projektu prosimy kierować do Wojciecha, zastępczo do Stanisława, w temacie wiadomości przed właściwą treścią proszę wpisywać GWO:.


Zapraszamy do współpracy!