Instrukcje SVN

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Repozytorium znajduje się pod adresem:

 http://svn.aviary.pl/

Pobieranie plików (checkout):

 $ svn co http://svn.aviary.pl/<projekt>/trunk [katalog_lokalny]

gdzie <projekt> to np. suse, sunbird.

Aktualizacja plików w lokalnym katalogu roboczym:

 $ svn update

Sprawdzenie, które pliki w katalogu roboczym różnią się (i jak sie różnią) od ich wersji w repozytorium:

 $ svn status

Wyświetlenie wprowadzonych zmian:

 $ svn diff

Wyświetlenie zmian między wersjami nr 146 a 187 pliku bar:

 $ svn diff -r 146:187 foo/bar

Wyświetlenie zmian w katalogu foo od wersji 10 do najnowszej:

 $ svn diff -r 10:HEAD foo

Wysyłanie zmian na serwer:

 $ svn commit
 $ svn commit gdm.po -m 'Zmiana terminologii: foo -> bar'
 $ svn commit -m 'Kilka drobnych literówek' 
 $ svn commit --username użytkownik --password hasło

Polecane graficzne nakładki:

eSvn

kdesvn