Mozilla:Bugzilla:3.6:Testowanie

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bugzilla 3.6 - Przypadki testowe (ogólnie)

Strona główna:

- logowanie

- niepoprawne logowanie (>5 prób = blokada konta)

- przypomnienie hasła (sprawdzić wiadomość e-mail)

- anulowanie przypomnienia hasła

- zakładanie konta (sprawdzić wiadomość e-mail)

- anulowanie zakładania konta

- dodawanie etykiety do błędu

- usuwanie etykiety z błędu

- instalacja wtyczki szybkiego wyszukiwania

- wylogowanie

Wyszukiwanie:

- proste i złożone (sprawdzić poszczególne parametry, pomoc online)

Nowy błąd: (sprawdzić wiadomości e-mail)

- sprawdzenie i zmiana wszystkich pól

- dodawanie/usuwanie/edycja załączników

- zależności między błędami

- aliasy błędów

- flagi (po skonfigurowaniu)

- pola dodatkowe (po skonfigurowaniu jednego z każdego typu)

- nakład pracy (po wpisaniu do kilku błędów)

- ukrywanie/pokazywanie pól dodatkowych

- lista najczęściej zgłaszanych błędów

Raporty:

- tabelaryczne

- graficzne

- stare wykresy

- nowe wykresy

Moje prośby:

- prosić o ustawianie flag, filtrować

Moje głosy:

- głosować, zmieniać, dodawać, usuwać, etc.

Preferencje:

- ogólne

- poczta (sprawdzić wiadomości e-mail)

- obserwowane osoby (sprawdzić wiadomości e-mail)

- wyszukiwania - dodawać, usuwać, modyfikować udostępniać, cofać udostępnianie

- użytkownik i hasło - zmieniać, anulować

- uprawnienia

Administracja:

- Parametry - zmieniać, sprawdzać zachowanie i resetować do domyślnych (np. allowbugdeletion - włączyć = skasować błąd, wyłączyć = skasować błąd)

Ustawienia domyślne

- pozmieniać

Sprawdzanie spójności danych

- uruchomić

Użytkownicy:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie/wyszukiwanie

- historia konta

- nadawanie/odbieranie członkostwa w grupach

- przejęcie tożsamości użytkownika (sprawdzić wiadomości e-mail)

Kategorie:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie/przenoszenie

Produkty:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

- ustawienia głosowania - zmieniać ilości głosów

- ustawienia uprawnień do edycji błędu (Edycja relacji grupa/produkt)

Komponenty:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Wersje:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Wersje docelowe:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Flagi:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie (dla błędów oraz załączników)

- operacje na flagach - zapytanie, weryfikacja, odrzucanie etc. (sprawdzić wiadomości e-mail)

Pola dodatkowe:

- dodawanie/modyfikowanie/dezaktualizowanie/usuwanie (każdego typu)

Wartości pól:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Zmiany statusu błędów:

- zmiany dla błędów oraz komentarzy - sprawdzenie przy zgłaszaniu błędu

Grupy:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie, dziedziczenie uprawnień

Słowa kluczowe:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Powiadomienia:

- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie (sprawdzić wiadomości e-mail)