Mozilla:Bugzilla:3.6:Wawrzek

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
+ Proszę ustawić:
  Administracja>Parametry>Wiadomości e-mail>mail_delivery_method>Test aby włączyć zapisywanie wiadomości e-mail w pliku tekstowym. 
+Ustawić otrzymywanie wiadomości w języku polskim:
  Preferencje>Ogólne>Język używany w wiadomościach e-mail. 

Strona główna:
+ logowanie
+ niepoprawne logowanie (w bz 3.6 >5 prób = blokada konta) 
+ przypomnienie hasła (sprawdzić wiadomość e-mail) - mail OK
+ anulowanie przypomnienia hasła - mail OK
+ zakładanie konta (sprawdzić wiadomość e-mail) - mail OK
+ anulowanie zakładania konta - mail OK
+ dodawanie etykiety do błędu
+ usuwanie etykiety z błędu
+ instalacja wtyczki szybkiego wyszukiwania
+ wylogowanie

Wyszukiwanie:
+ proste i złożone (sprawdzić poszczególne parametry, pomoc online)

Nowy błąd: (sprawdzić wiadomości e-mail)
+ sprawdzenie i zmiana wszystkich pól
+ dodawanie/usuwanie/edycja załączników (jak usunąć)
+ zależności między błędami (maile tylko dla blockerów)
+ aliasy błędów -
+ flagi (po skonfigurowaniu)
+ pola dodatkowe (po skonfigurowaniu jednego z każdego typu)
+ nakład pracy (po wpisaniu do kilku błędów)
+ ukrywanie/pokazywanie pól dodatkowych
+ lista najczęściej zgłaszanych błędów -
   ustawić kilka błędów jako duplikat jednego błędu, następnie uruchomić skrypt collectstats.pl - powinny się pojawić na liście

Raporty:
- tabelaryczne
- graficzne (krzaki na wykresach zamiast polskich znaków to znany błąd
- konieczna odpowiednia konfiguracja czcionek)
- stare wykresy
- nowe wykresy

Moje prośby:
- prosić o ustawianie flag, filtrować

Moje głosy:
- głosować, zmieniać, dodawać, usuwać, etc.

Preferencje:
+ ogólne
+ poczta (sprawdzić wiadomości e-mail)
+ obserwowane osoby (sprawdzić wiadomości e-mail)
+ wyszukiwania - dodawać, usuwać, modyfikować udostępniać, cofać udostępnianie
+ użytkownik i hasło - zmieniać, anulować
+ uprawnienia

Administracja:
+ Parametry - zmieniać, sprawdzać zachowanie i resetować do domyślnych
(np. allowbugdeletion - włączyć = skasować błąd, wyłączyć = skasować
błąd)

Ustawienia domyślne
+ pozmieniać

Sprawdzanie spójności danych
+ uruchomić

Użytkownicy:
	+ dodawanie/modyfikowanie/usuwanie/wyszukiwanie
	+ historia konta
	+ nadawanie/odbieranie członkostwa w grupach
	+ przejęcie tożsamości użytkownika

Kategorie:
	+ dodawanie/modyfikowanie/usuwanie/przenoszenie (kategoria Unclassified jest wbudowana, nietłumaczona)

Produkty:
	+ dodawanie/modyfikowanie/usuwanie
	+ ustawienia głosowania - zmieniać ilości głosów
	+ ustawienia uprawnień do edycji błędu (Edycja relacji grupa/produkt)

Komponenty:
	+ dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Wersje:
	+ dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Wersje docelowe:
	+ dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Flagi: (komponent _All_ nietłumaczony)	
	+ dodawanie/modyfikowanie/usuwanie (dla błędów oraz załączników)
	+ operacje na flagach - zapytanie, weryfikacja, odrzucanie etc. (sprawdzić wiadomości e-mail) NIE MA MAILI

Pola dodatkowe:
	+ dodawanie/modyfikowanie/dezaktualizowanie/usuwanie (każdego typu)

Wartości pól:
	- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie

Zmiany statusu błędów:
	- zmiany dla błędów oraz komentarzy - sprawdzenie przy zgłaszaniu błędu

Grupy:
	- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie, dziedziczenie uprawnień

Słowa kluczowe:
	- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie
	
Powiadomienia: (wymaga uruchamiania przez cron.d skryptu whine.pl)
	- dodawanie/modyfikowanie/usuwanie (sprawdzić wiadomości e-mail)